Balassáné Tüske Ágnes

Pedagógiai szakpszichológus, mesterpedagógus, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat I. kerületi Tagintézményének igazgatója. Az I. kerületi gyermekek, szülők, családok mentálhigiénés ellátása és prevenciójának elősegítése terén összehangolt szakmai munkát folytatott a kerületben közel 1 évtizeden keresztül. Kiemelkedő oktató-nevelő munkájával, közösségformáló pedagógus egyéniségével az iskolákkal, az intézményekkel partnerségre törekedett. Mesterpedagógusként a tágabb közoktatási térben végzett tevékenységével elhivatottságáról, a szakma iránti elkötelezettségéről tett tanúbizonyságot. A szakszolgálati tevékenység prevenciós és intervenciós ellátása terén kiemelt szerepet vállalt a holisztikus szemléletű munka palettájának kialakításában. A pszichológiai, a gyógypedagógiai, a logopédiai és a gyógytestnevelési ellátás magas színvonalú megszervezésében érdemei elvitathatatlanok, ezen felül a közösségért, a szakszolgálat ügyéért is sokrétű, komplex, magas szintű szakmai tevékenységet végzett. Igyekezett olyan intézményt működtetni, ahol adott a team munka lehetősége, a kétoldalú nyitott kommunikáció a partnerekkel, a kollégákkal, a tágabb intézményi környezettel, és adott a lehetőség a folyamatos szakmai-emberi fejlődésre.