Európai Parlament választás 2019

Helyi Választási Iroda Tájékoztatója
az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választására vonatkozó

Tisztelt Választópolgár!

A köztársasági elnök 93/2019.(III.1.) KE határozata szerint az Európai Parlament tagjainak választásának időpontja

2019. május 26. (vasárnap)

A választópolgár a Nemzeti Választási Irodától a Magyar Posta Zrt. útján 2019. április 5-ig kapja meg a névre szóló értesítőt a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos jogorvoslattal az értesítő megküldését követő három napon belül, de legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig lehet élni a helyi választási iroda vezetőjénél. Az a választópolgár, aki a választási értesítőt valamely okból nem kapja kézhez, az a helyi választási irodában személyesen kérheti az értesítő pótlását. A választópolgár a névjegyzékben nyilvántartott adataiba a választás kitűzésétől 2019. május 24-én 16.00 óráig a helyi választási irodában betekinthet.

Tájékoztatjuk arról, hogy a szavazatszámláló bizottság a szavazókörben nem vehet fel választópolgárt a névjegyzékre! A választópolgár személyi azonosító okmánya és lakcíme alapján sem! Így amennyiben a szavazás napján a választópolgár ténylegesen nem szerepel a névjegyzéken, nem szavazhat.

I. Átjelentkezés

Az a választópolgár, aki a szavazás napján Magyarország területén, de magyarországi lakcíme szerint eltérő szavazókör területén tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérelmet nyújthat be személyesen vagy elektronikusan a helyi választási irodához.

Fontos változás a korábbiakhoz képest, hogy az átjelentkezésre irányuló kérelemnek, legkésőbb 2019. május 22-én (SZERDÁN!) 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Az átjelentkező választópolgár 2019. május 22-én 16.00 óráig levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten módosíthatja kérelmét. Személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten 2019. május 24-én 16.00 óráig kérheti visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe.

A választás napján I. kerületben tartózkodó, az I. kerületbe átjelentkezést kért választópolgár a 3. számú szavazókörben adhatja le szavazatát. A 3. szavazókör címe: 1011 Budapest, Bem rakpart 6. (Budavári Művelődési Ház) Az I. kerületben településszintű lakcímmel rendelkező választópolgár is a 3-as szavazókörben adhatja le szavazatát.

II. A mozgóurna iránti kérelem

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát kérhet. A kérelem benyújtására szolgáló határidők itt is megváltoztak:

 1. a helyi választási irodához (amelynek szavazóköri névjegyzékén szerepel a választópolgár)
  1. levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. május 22-én ( SZERDÁN) 16.00 óráig,
  2. személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig vagy
  3. 2019. május 24-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. május 26-án 12 óráig,
 2. a szavazás napján az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével legkésőbb 12.00 óráig kell benyújtani.

III. Külképviseleti névjegyzék

Ha a választópolgár a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország külképviseletén szavazhat. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május 17-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2019. május 17-én 16.00 óráig módosíthatja a megjelölt külképviseletet. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.

Az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb 2019. május 10-én 16 óráig kérheti, hogy a központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen. Az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb 2019. május 16-án 16.00 óráig kérheti, hogy a központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására ne terjedjen ki.

 

Átjelentkezésre, külképviseleti névjegyzékre vételre irányuló, és mozgóurna iránti kérelemre vonatkozóan kérelmet elektronikusan a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu honlapján lehet benyújtani

Választással kapcsolatos ügyintézés és a választással kapcsolatos bármely kérdésével forduljon a helyi választási irodához személyesen vagy telefonon (458-3030, 458-3025, illetve 458-3092), továbbá tájékozódhat az Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu).

A kérelmek online benyújtására az alábbi linken van lehetőség:
https://kerelem.valasztas.hu/vareg/EUParlamentiValasztasok.xhtml

Hivatkozások:
Magyarország Alaptörvénye: http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140968
2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159995
2003. évi CXIII. törvény az Európai Parlament tagjainak választásáról: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=76135.362506
További információk: www.valasztas.hu

Kapcsolódó dokumentumok:

 • Külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem az európai parlamenti választáson.pdf
 • Határozat-Budapest I. kerület képviselő-testület tagok számának megállapítása.pdf
 • Átjelentkezés másik belföldi szavazókörbe az európai parlamenti választáson.pdf
 • Mozgóurna igénylése az európai parlamenti választáson.pdf
 • hirdetmeny_plakat_EP2019.jpg