A Budavári Önkormányzat rendeletnek megfelelően adja bérbe a CD Hungary Zrt. –nek a bérlakásait

2017.07.05. 16:13

Az Úri u. 70. szám alatti lakást az 1970-es évek óta a Külügyminisztérium Diplomáciai Testületet Ellátó Igazgatósága, majd jogutódjaként a CD Hungary Zrt. bérli, határozatlan idejű bérleti szerződéssel.

A helyi lakásrendelet (21/2012.(X.26.) számú önkormányzati rendelet 38. § (1) bekezdése) szerint a CD Hungary Zrt. bérbeadói hozzájárulást kapott arra, hogy a lakást harmadik fél számára használatba adja, a lakás bérleti díja a mindenkori költségelvű lakbérrel megegyező összeg lett, azaz 220.218 Ft/hó.
Az Úri utca 58. szám alatti lakásnak 2000. november 23-án, csere jogcímén lett bérlője a CD Hungary Zrt., határozatlan idejű bérleti idővel és 2430 Ft/hó lakbérrel, ugyanis az akkor hatályos rendelet szerint nem volt még költségelvű lakbér, ezt a konstrukciót az Önkormányzat 2012-ben vezette be.
A bérlőt nem az Önkormányzat választotta ki, nem kiutalást történt, hanem a Lakástörvényben biztosított eljárás keretében jogutódlással és cserével lett a cég a lakások bérlője, ebbe az Önkormányzat nem szólhat bele. A határozatlan idejű bérlőknek - minden bérlőnek, nem csak a CD Hungary Zrt-nek - joga van a lakást tulajdonosi hozzájárulás birtokában albérletbe adni. A határozatlan idejű lakásbérleti jogviszonyt a Lakástörvény szerint az Önkormányzat csak a törvényben, rendeletben előre meghatározott felmondási okok esetén, vagy cserelakás biztosítása mellett mondhatná fel, így teljesen értelmezhetetlen az a képzet, mely szerint rakjuk ki a „keveset" fizető bérlőinket, és dobjuk piacra a lakásainkat, mert többet is „kaszálhatnánk".
A Budavári Önkormányzat gazdaságpolitikáját elsősorban nem a profit mozgatja, számunkra a társadalompolitikai szempontok sokkal fontosabbak, ezért szeretnénk megnyugtatni a több száz szociális és költségelvű lakbért fizető bérlőnket, nem áll szándékunkban az inflációt meghaladó mértékben lakbért emelni, sem a bérlőinknek felmondani csak azért, mert a kerületi ellenzék szerint keveset fizetnek.
Még sokáig rághatja az „ingatlan mutyis" csontot a sajtó, mindez a tényeken nem változtat: a Budavári Önkormányzat ingatlangazdálkodása a mindenkori jogszabályoknak megfelelően zajlott és zajlik ez után is. A bérbeadási folyamat könnyen és gyorsan átlátható, ha elolvassák a vonatkozó jogszabályt, de úgy tűnik, az ellenzéki politikai érdekeknek a valóság nem kellően hangzatos.

2017. 07. 05.