Elhunyt Rabati Magda kerületi díszpolgár

2018.02.22. 16:04

Életének 92. évében elhunyt Rabati Magda történelemtanár, történész-kutató, író a Budavári Önkormányzat díszpolgára. Rabati Magdát 2018. február 20-án, kedden egy budapesti kórházban érte a halál. Az írónő 2016. május 20-án, a Kerület Napján vehette át a díszpolgári kitüntetést. Az elhunytat a Budavári Önkormányzat saját halottjának tekinti, temetéséről később gondoskodnak.

Rabati Magda 1926. július 31-én született Budán, a család a Váralja utca 20. számú házban élt 1944 őszéig. Iskolai tanulmányait a Tabánban, a Fehér Sas téren lévő Polgári Iskolában kezdte meg, de kezdődő súlyos szívbetegsége miatt magántanuló lett és otthon, az édesanyja tanította, mígnem a Szilá

gyi Erzsébet Leánygimnázium tanulója lett, ahol 1946-ban érettségizett. Kalandos élete több ponton is kapcsolódik az I. kerület, a Budai Vár XX. századi történelméhez. 1944. március 20-án a német megszállás idején szemtanúja volt Kállay Miklós miniszterelnöknek a török követségre való menekülésének.
1944 novemberében Németországba utazott a család, ahonnan 1946 nyarán tértek vissza Budapestre. 1950-ben a Logodi utca 63-béli piciny lakást utalták ki a családnak, ahol haláláig élt.
A Pázmány Péter Tudományegyetemen Kosáry Domokos tanítványa volt 1950-ig, amíg el nem távolították. Az '56-os forradalom utáni megtorlások idején folyamatos rendőri megfigyelés alatt állt. Történészként részt vállalt a forradalmi dokumentumok összegyűjtésében és külföldre juttatásában.
Nyugdíjazásáig - több mint 30 éven keresztül - történelmet tanított a Kossuth Zsuzsa Gimnáziumban. Varázslatos egyénisége, mindig optimista lénye, alapos tudása és kiváló pedagógiai érzéke magával ragadta tanítványait; a mindig szerény, köztiszteletben álló, példamutató tanár nagy hatással volt a diákokra, értékes gondolatait több iskolai évkönyv is őrzi. Több évtizedes hazai és osztrák anyaggyűjtés és kutatómunka után 2005-ben jelent meg Kossuth Zsuzsáról írt monográfiája.
Nyugodjék békében!