FELHÍVÁS - KÖTELEZŐ EBÖSSZEÍRÁS

2019.05.22. 14:25

Tisztelt Ebtartók és Ebtulajdonosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Ávt.) 42/B.§ (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat- ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Önkormányzatunk a törvényi kötelezettség alapján 2019. október 31. napjáig meghosszabbított határidővel ebösszeírást végez. Ezzel összefüggésben felhívom a kerületi ebtartókat és tulajdonosokat, hogy az ebösszeíráshoz szükséges bejelentő adatlapot teljes körűen szíveskedjenek kitölteni és az ebösszeírási időszak végéig visszajuttatni hivatalunkhoz az alábbi módokon:

- személyesen ügyfélszolgálatainkon, vagy a kerületünk megbízott állatorvosánál: Dr. Hámori Zsolt szakállatorvos Csipet Bt. 1015 Budapest, Batthyány u. 48.

- postai úton: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda- 1250 Budapest, Pf. 35. címre

- elektronikusan: ügyfélkapun keresztül beküldhető űrlapon vagy az online bejelentő felületen; továbbá lehetőség van az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztüli beküldésre (ágazat: általános vagy egyéb igazgatási ügyek/űrlap: ebösszeíró adatlap)

Felhívom a tulajdonosok figyelmét arra, hogy korábbi bejelentés nem mentesít jelen adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alól! Az eb tulajdonosa és tartója ebösszeíráskor köteles a kért adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. A nyomtatvány csak egyetlen eb adatainak bejelentésére szolgál, így amennyiben több kutya tulajdonosa, úgy az állatok számának megfelelő számú nyomtatvány kitöltése szükséges!

Az ebösszeíró adatlap beszerezhető a Hivatalunk ügyfélszolgálatain, letölthető a www.budavar.hu oldalról vagy az online bejelentő felületen.

Az ebösszeíró adatlap papír alapú bejelentőlapja  a  „18. számú bejelentőlap: Ebösszeírás”  adatlap letölthető innen

Az ügyfélkapun keresztül való beküldéshez szükséges elektronikus nyomtatvány az „IGAZ_18 - Ebösszeíró lap” letölthető innen

Az online bejelentő felület elérhető innen

Az Önkormányzati Hivatali portál elérhető innen

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján ebenként 30.000 Ft.