Haditechnika eszközök szállítása

2020. február 27-én 00.30 óra és 2020. február 27-én 04.30 óra között a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum muzeális haditechnikai eszközöket szállít a Budapest I. kerület Clark Ádám tér – Hunyadi János út – Dísz tér – Úri utca – Kapisztrán tér – Úri utca – Dísz tér – Hunyadi János utca – Clark Ádám tér útvonalon.

A szállítás zavartalan lebonyolítása érdekében az alább felsorolt területeken várakozási tilalom került elrendelésre:

  • a Hunyadi János utca páratlan oldalán a Jégverem utca előtt 50 méter hosszan, és Jégverem utcát követő 20 m hosszan (2020. február 27-én 00.30 órától 2020. február 27-én 04.30 óráig),
  • a Hunyadi János utca páros oldalán a Donáti utcától a Hunyadi utca 21-25 számú ingatlan sorompó felőli végéig (2020. február 27-én 00.30 órától 2020. február 27-én 04.30 óráig),
  • a Dísz tér középső parkolójának a Honvéd Főparancsnokság épülete felőli 2x3 parkolója (2020. február 26-án 14.00 órától 2020. február 27-én 04.30 óráig),
  • a Dísz tér (Úri utca felőli szakasza) a Móra Ferenc utca és a sorompó közötti szakaszon mindkét oldalon (2020. február 27-én 00.30 órától 2020. február 27-én 04.30 óráig),
  • az Úri utca páros oldala a Szentháromság utca és a Móra Ferenc utca közötti szakaszon (2020. február 27-én 00.30 órától 2020. február 27-én 04.30 óráig),
  • a Kapisztrán tér HM HIM épülete valamint a Városháza épülete előtti parkolók (2020. február 27-én 00.30 órától 2020. február 27-én 04.30 óráig).

Kérjük az érintett utcák Lakóinak megértő türelmét valamint szíves segítségét a várakozási tilalmak betartásában, hogy a szállítás a lehető legrövidebb idő alatt a lehetőség szerint az itt élők legkisebb mértékű zavarásával lehessen lebonyolítani.

 

Budapest, 2020. február 25.

 

Köszönettel:

Budavári Önkormányzat