Közterület-felügyeleti ügyintéző pályázat

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzője 

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal 

KÖZTERÜLET-FELÜGYELETI ÜGYINTÉZŐ

(1 fő)

munkakörre

 

 

Feladatkör:

A Közterület-felügyeleti Iroda tevékenységi körébe tartozó adminisztratív feladatok elvégzése, az ügyfélfogadás lebonyolítása, az intelligens térfigyelőrendszerrel kapcsolatos feladatok ellátása. A kiemelt feladatok ezen belül:

 • a közterület-felügyelők tevékenységének adminisztratív támogatása,
 • adatkérések a központi nyilvántartásokból és ezek dokumentálása,
 • adatszolgáltatás a központi nyilvántartások felé,
 • telefonos és személyes ügyfélfogadás ellátása,
 • levelezés előkészítése és ügyiratforgalom bonyolítása,
 • helyszíni bírságokból és kerékbilincselésből származó követelések kezelése, a befizetések ellenőrzése.

Pályázati feltételek:

 • Az I. besorolási osztályban:
  Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és kormányablak ügyintéző vizsga.
 • A II. besorolási osztályban:
  Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és kormányablak ügyintéző vizsga.
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret.
 • Magyar állampolgárság.
 • Büntetlen előélet.
 • Cselekvőképesség.

Alkalmazási feltételek:

 • Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
 • Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

Előnyt jelent:

 • Hasonló területen szerzett gyakorlat, tapasztalat.
 • Közterület-felügyelői vizsga, rendészeti vizsga
 • Közigazgatási alapvizsga, szakvizsga.
 • A NOVA-ESZNYER rendszer ismerete.

Elvárt kompetenciák:

 • csapatmunka
 • megbízhatóság
 • pontosság, precizitás
 • önálló és felelősségtudatos munkavégzés
 • jó kommunikációs készség, konfliktuskezelő képesség

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

 • A próbaidő alatt is biztosítunk cafeteria juttatást.
 • Utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 • Kulturált, igényes és patinás munkakörnyezetet nyújtunk.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében foglalt egységes adattartalommal.
 • Motivációs levél.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata.
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekintést nyerhetnek.
 • Nyilatkozat arról, hogy jogviszony létesítés esetén vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 01. 24.

A pályázat elbírálásnak határideje: 2020. 02. 07.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: a szemelyugy@budavar.hu e-mail címre a munkakör megjelölésével.

vagy

Személyesen: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján keresztül, zárt borítékban. Cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. 

A borítékon kérjük feltüntetni: közterület-felügyeleti ügyintéző pályázat!

 

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű közszolgálati tisztviselői – köztisztviselői – kinevezésre kerül sor három hónap próbaidő kikötésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.