Közterület pályázat 2019 adventi vásárra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

tulajdonában és kezelésben lévő Mátyás templom melletti közterület használatára

2019. december 1. és 2020. január 5. közötti időszakban

adventi vásár céljára

 

 

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat pályázatot hírdet a Mátyás templom melletti közterület használatára legfeljebb 2019. december 1-től 2020. január 5-ig terjedő időszakra adventi vásár céljára.

1. A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot írásban, a 2. pont szerinti tartalmi elemekkel és a 3. pont szerinti igazolásokkal zárt borítékban kell a kiíróhoz eljuttatni személyesen vagy postai úton. A postai úton benyújtott pályázatoknak a lentebb írt időpontig kell beérkezni a Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatalba (a továbbiakban: Hivatal).

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 28. 10:00 óra

A pályázat benyújtásának helye: A Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. földszint

Postacím: Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal, 1250 Bp. Pf. 35.

A pályázati felhívás és mellékletei letölthetőek a www.budavar.hu honlapról a Pályázatok menüpont alatt vagy beszerezhetők a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján.

Hiánypótlásnak helye nincs, kizárólag a jelen pályázati feltételeknek megfelelő, hiánytalanul kitöltött és határidőn belül beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra.

2. A pályázat tartalmi elemei

A pályázónak mellékelnie kell

  • nevét, elérhetőségeit az 1. sz. melléklet kitöltésével;
  • a felállítani kívánt pavilonok elrendezését tartalmazó helyszínrajzot (a 2. mellékletként kiadott helyszínrajzon ábrázolva) az igényelt terület méretének megjelölésével;
  • a pavilonok látványtervét és illeszkedésüket a térhez;
  • az árusítani kívánt, Magyarországon tervezett és gyártott, kortárs nép- és iparművészek által készített terméksorok leírását a lehető legnagyobb részletességgel, lehetőség szerint látványtervvel, de minimálisan internet linkre hivatkozással;
  • nyilatkozatot a 2000 Ft/m2/nap + 27 % ÁFA közterületi-használati díj vállalásáról.

3. A pályázathoz szükséges igazolások:

A pályázat benyújtásához mellékelni kell az alábbi igazolásokat vagy azok hiteles másolatát, mivel kizárólag ezek hiánytalan megléte esetén érvényes a pályázat. Hiteles másolatnak minősül a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján az eredeti okirat bemutatásával egyidejűleg készített másolat is.

3.1. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a folytatni kívánt tevékenységhez szükséges valamennyi hatósági engedély és igazolás rendelkezésére áll, továbbá

  • egyéni vállalkozó esetében nyilvántartási szám vagy vállalkozói igazolvány hiteles másolata,
  • gazdasági társaság esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonat.

3.2. Amennyiben a pályázó nem szerepel a köztartozás-mentes adózók listáján, szükséges a 30 napnál nem régebbi, „nullás”, azaz nemleges igazolás az állami (NAV) és az önkormányzati adóhatóságtól (állandó lakcím vagy székhely szerinti polgármesteri hivatal).

4. A pályázat elbírálása:

A határidőben beérkezett pályázatok 2019. november 29-én 12.00 óráig  elbírálásra kerülnek és erről még aznap, azaz 2019. november 29-én a pályázók értesítést kapnak.

Az elbírálás szempontja az érvényesnek minősített pályázatok közül a legigényesebb látvány és árucikk minőség. 

5. További feltételek:

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló közterületek használatáról szóló 5/2018. (IV. 13.) önkormányzati rendelete  6. § (17) bekezdés a), b), c), pontjában foglaltak szerint a pályázaton nem vehet részt:

  1. akinek korábbi közterület-használatból származó közterület-használati díj tartozása, vagy az önkormányzat felé adótartozása, vagy lejárt teljesítési határidejű helyiség bérleti díj tartozása, illetve bírságfizetési kötelezettsége áll fenn, a tartozás megfizetéséig,
  2. akivel szemben a közterület-felügyelet egy éven belül legalább három alkalommal eljárt a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak be nem tartása, illetve jogosulatlan közterület-használat miatt,
  3. akivel szemben a közterület jogosulatlan használatával összefüggő szabálysértési vagy bűntető eljárásban marasztaló döntés született.

6. Egyebek: A pályázatról érdeklődni lehet a varosuzemeltetes@budavar.hu e-mail címen.

 

Budapest, 2019. november 25. 

 

Nyomtatvány

Szentháromság tér