Lakossági tájékoztató L56. 58.
Lakossági tájékoztató a Bp. I. Logodi utca 56-58. sz. ingatlanon végzendő veszélytelenítési munkákról

A Logodi utcában elkezdett földmunkákkal kapcsolatosan, az alábbi tájékoztatást adjuk – külön figyelembe véve az építésügyi hatóság kötelezésében előírtakat:

 

Az adott ingatlanon az elsőfokú építésügyi hatóság - azaz a Budapest I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Jegyzője - által kiadott és a másodfokú hatóság - azaz a Budapest Főváros Kormányhivatala - által helybenhagyott  kötelezés alapján végzik a földmunkákat.

A  stabilizáló földfeltöltést elrendelő határozat az alábbi feltételeket írta elő a kivitelezésre vonatkozóan:

 

A fenti munkákat ezen határozatom kézhezvételétől számított 5 napon belül kell megkezdeni és a megkezdést követően 30 napon belül teljeskörűen el kell végezni.

Az öt napon belüli tényleges kivitelezés kezdés ugyan nem valósult meg, de az előkészítő munkálatokat a határozat kézhezvételét követően haladéktalanul megkezdték pl. ELMŰ engedély megszerzése, közterület-engedély és behajtási engedély intézése. A tényleges kivitelezést 2019. november 8-án kezdték meg.

 

A munkálatokat csak állandó művezető jelenlét, napi építésvezetői és statikus ellenőrzés mellett lehet végezni.

A statikus ellenőrzés szerepel az elektronikus építési naplóban (e-napló), bejegyzést is láttunk a munkák ellenőrzéséről.

 

A betöltés folyamatáról és a tömörítési eljárásról a kivitelezőnek előzetesen technológiai utasítást kell készítenie.

Ezt nem láttuk feltöltve az e-naplóban, számon kérjük a kötelezettől.

 

A kivitelezési munkák járdáról nem végezhetőek, nagytömegű munkagéppel, azaz 12 tonnánál nagyobb össztömegű géppel a terület nem közelíthető meg.

2019. november 8-án és 11-én tartott szemlén ellenőriztük és láthatóan betarják ezen előírásunkat. Továbbra is napi szinten fogjuk a munkavégzést ellenőrizni.

 

Az ideiglenes támfalmegtámasztás rendszeres statikai ellenőrzése szükséges.

Az e-napló bejegyzés szerint megvalósult, a múlt szombati nap folyamán végzett, talajmegtámasztásra szolgáló homok beszállítási munkák szakszerűségét naplóbejegyzéssel igazolták.

 

A környező épületek, illetve a betöltés mozdulatlanságának folyamatos ellenőrzése szükséges.

A 2019. november 11-én tartott szemlén láttuk, hogy a szükséges méréseket elvégzik.

 

A munkák elkészültét a Műszaki Iroda részére be kell jelenteni, melyhez a munkák szakszerűségét igazoló statikus szakember által kiadott nyilatkozatot kell csatolni - a nyilatkozaton feltüntetve a statikus nevét, címét, jogosultságának igazolását.

Az e-naplóban meg van nevezve a felelős műszaki vezető.

 

Az elsőfokú építésügyi hatóság továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy az előírt veszélytelenítés szakszerűen és az előírásoknak megfelelően történjen és mielőbb teljesen elháruljon a veszélyhelyzet.

 

2019. november 11.

Bp. Főv. I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

Műszaki iroda