Képviselő-testületi ülés élő 2020. 02. 20.

 

A nagyításért kattintsanak a jobb alsó sarokban található nyilacskákra

 

 1. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása
  Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

 2. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 5/2018. (IV.13.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester 

 3. A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

 4. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet Alapító Okiratának módosítása és annak egységes szerkezetbe foglalt elfogadása
  Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

 5. Határozati javaslat felügyelőbizottsági tagok visszahívására és új tagok megválasztására
  Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

 6. A Halászbástya felső kilátó szint nyitvatartási rendje, a belépőjegy mértéke és a kedvezményezettek körének megállapítása a 2020. évre
  Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

 7. 2020. évi oltásokra vonatkozó együttműködési megállapodások megkötése
  Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

 8. Dr. Csupor Emőke háziorvos praxisprivatizáció iránti kérelem ügye
  Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

 9. Budai Református Csillagvirág Családi Bölcsőde ellátási szerződés meghosszabbítása
  Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

 10. Malvin Ház Családi Bölcsőde ellátási szerződés meghosszabbítása
  Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

 11. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődék 2020. évi nyári zárási terve, és „A Bölcsődék Napja” 2020. április 21-i megtartása
  Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

 12. Budapest I. kerület Fő utca 1. szám 14402 helyrajzi szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlása
  Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

 13. Budapest I. kerület, Fő utca 6., Hunyadi János út 3. földszint 1. szám, 14335/0/A/17 helyrajzi szám alatti lakásra vonatkozó elővásárlás jog gyakorlása
  Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

 14. Budapest I. kerület, Batthyány tér 4. I. emelet 14. szám alatti lakásbérleti jogviszonyának pénzbeli megváltása
  Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

 15. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő tagjának a megválasztása
  Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

 16. A nyári és a téli igazgatási szünet elrendelése a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalban
  Előterjesztő: dr. Tarjányi Tamás jegyző

 

Kérdések, interpellációk, közérdekű bejelentések

 

A képviselő-testület zárt ülésének napirendi pontjai: 

 1. R. L. egyéni vállalkozó közterület-használat ügyében benyújtott fellebbezésének elbírálása
  Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

 2. Egyes önkormányzati ingatlanok bérbeadási feltételeinek a meghatározásáról szóló döntés
  Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester