Iratkezelő Csoport

Főbb feladatai:

 - ellátja a központi iratkezelési (nyilvántartási, irattári) feladatokat, és összehangolja a Hivatal egyes szervezeti egységeinél történő iratkezelési tevékenységet.

Az iratkezelő csoport vezetője: Koncsek Mária

Telefonszám: +36 1-458-3022, e-mail: koncsek.maria@budavar.hu
 
Az iratkezelés felügyeletét ellátó vezető: Aljegyző.

Az iratkezelési csoporthoz tartozik a Polgármesteri Hivatal telefonközpontjának működtetése.

A telefonközpontot Remes András kezeli.

A központi telefonszám: +36 1-458-3000, a központi fax: +36 1-458-3081