Szálláshellyel kapcsolatos ügyintézés

Bejelentés | Adatváltozás | Megszüntetés | Statisztikai adatszolgáltatás

 

Ügyintézés helye: Igazgatási Iroda

Tájékoztató szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos eljárásról, ügyintézésről

Népegészségügyi Osztály tájékoztatói

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály tájékoztatása

Szálláshely bejelentés

Nyomtatvány: 

Elektronikusan beadható nyomtatvány (IGAZ_06)

Papír alapú nyomtatvány (6. számú nyomtatvány) DOC | PDF

Illeték: 3000 Ft

- Elektronikus benyújtás: a 12010154-00379543-00700002 illetékszámlára való utalással

- Papír alapú benyújtás: illetékbélyeg

 

Szálláshely adatváltozás bejelentése

Nyomtatvány:

Elektronikusan beadható nyomtatvány (IGAZ_06)

Papír alapú nyomtatvány (7. számú nyomtatvány) DOC | PDF

Illeték: Illetékmentes

 

Szálláshely megszüntetése

Nyomtatvány:

Elektronikusan beadható nyomtatvány (IGAZ_11)

Papír alapú nyomtatvány (11. számú nyomtatvány) DOC | PDF

Illeték: Illetékmentes

 

Statisztikai adatszolgáltatás

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeletetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése értelmében az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre (továbbiakban: tárgyév) vonatkozóan a tárgyévet követő január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a fogadott vendégek számáról és a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számáról.

Nyomtatvány:

Elektronikusan beadható nyomtatvány (IGAZ_30)

Papír alapú nyomtatvány (30. számú nyomtatvány) DOC | PDF