Műszaki Iroda

A Műszaki iroda önkormányzati vagyongazdálkodással és építési feladatokkal foglalkozik.

Műszaki iroda vezetője: Szeleczky Szilvia (II. emelet 209. iroda)

Telefonszám: +36 1-458-­3027, e-mail: szeleczky_sz@budavar.hu


Műszaki iroda vagyongazdálkodási feladatai:

 • az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon hasznosításával kapcsolatos döntések előkészítése, illetve végrehajtása (pályázati eljárások lebonyolítása),
 • a lakás- és helyiségvagyon hasznosításának, bérbeadásának, értékesítésének előkészítése és a döntések végrehajtásával összefüggő feladatok,
 • az ifjú házasok első lakáshoz jutásának támogatása, a helyi támogatási ügyek intézése,
 • a szociális jövedelmi és vagyoni helyzet alapján történő lakáspályázatok lebonyolítása, döntés-előkészítése,
 • az épületek (főként társasházak) felújítására vonatkozó pályázatok (vissza nem térintendő támogatás, felújítási célú hitelfelvétel és rendkívüli vis maior pályázatok) lebonyolítása,
 • a vagyonnyilvántartással összefüggő feladatok,
 • véleményezi az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérlői által kötni szándékozott tartási szerződéseket,
 • külföldiek lakásvásárlásával kapcsolatos feladatok ellátása.
 • A lakásbérleti szerződéseket a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ-nél (1011 Budapest, Iskola u. 16.) kötik, ez az intézmény kezeli az önkormányzati tulajdonú lakásokat és helyiségeket, így ezekkel a kérdésekkel közvetlenül az intézmény munkatársait célszerű felkeresni.

Vagyonhasznosítási ügyintézők:

Barna Julianna (II. emelet, 206. iroda), telefonszám: +36 1-458-3061, e-mail: barna.julianna@budavar.hu

 • lakásgazdálkodási feladatok (önkormányzati lakások bérleti szerződéseivel kapcsolatos bérbeadói döntések előkészítése és végrehajtása)
 • önkormányzati pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos feladatok (épület-felújítási pályázat, hitel pályázat, vis maior pályázat, ifjú házasok első lakáshoz jutásának támogatása, a helyi támogatási ügyek intézése)

Mészáros Annamária (II. emelet, 209. iroda), telefonszám: +36 1-458-3059, e-mail: meszaros.annamaria@budavar.hu 

 • helyiség gazdálkodási feladatok (önkormányzati helyiségek bérleti szerződésével kapcsolatos döntések előkészítése és végrehajtása, üres helyiségek pályáztatásával kapcsolatos feladatok)

Beczner Márta (II. emelet, 206. iroda), telefonszám: +36 1-458-3064, e-mail: beczner.marta@budavar.hu 

 • ingatlan gazdálkodási és hasznosítási feladatok (telek, lakás és helyiség értékesítésével kapcsolatos döntések előkészítése és végrehajtása, elővásárlási joggal kapcsolatos döntés előkészítés és végrehajtás, külföldiek ingatlan vásárlásával kapcsolatok feladatok)

Vagyongazdálkodási ügyekben e-mail üzenet küldhető a vagyon@budavar.hu címre is.


Műszaki iroda építési feladatai:

Tulajdonosi hozzájárulások előkészítése építési munkákhoz önkormányzati tulajdonú ingatlanon, illetve önkormányzati tulajdonú közterületen.

Általános elsőfokú építésügyi hatóságként az I. kerület közigazgatási területén építésügyi hatósági ügyintézést végeznek a jegyzőtől átruházott jogkörben. Feladatkörükbe tartozik a bontási, építési, fennmaradási és használatbavételi engedélyezés, hatósági bizonyítványok kiállítása, illetve egyéb építésügyi szakhatósági feladatok.

Az engedélykérelmeket az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszeren (ÉTDR­en) kell előterjeszteni, mely személyes ügyfélkapus elérhetőséggel, vagy Ügyfélszolgálati segítséggel érhető el.

Az építésügyi hatósági feladatokat az Iroda munkatársai a kerület területi felosztása szerint végzik. Az illetékes ügyintéző az utcajegyzék ('utcajegyzék') alapján is beazonosítható.

Az eljárási szabályok összetettsége, bonyolultsága, valamint az ügyek sokszínűsége miatt javasoljuk, hogy építési szándék esetén, még a kérelem benyújtása előtt keressék fel a Műszaki iroda munkatársait. (Az esetleges várakozási idő csökkentése érdekében előzetesen egyeztetett időpontban.) Az eljárássokkal kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolására készséggel állnak az iroda munkatársai a rendelkezésükre.

Építéshatósági és építési munkákhoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás ügyekben e­mail üzenet küldhető az epites@budavar.hu e-mail címre.

 

Építési ügyintézők területi felosztás szerint:

Magasépítési ügyintézők területi elosztása (letölthető link)

Madari Zsuzsanna magasépítési ügyintéző (II. emelet 207. iroda), telefonszám: +36 1-458­-3069, e-mail: madari.zsuzsanna@budavar.hu

Bajor Béla magasépítési ügyintéző (II. emelet 207. iroda), telefonszám: +36 1-458­-3070, e-mail: bajor@budavar.hu

Szeleczky Szilvia irodavezető (II. emelet 209. iroda), telefonszám: +36 1-458­-3027, e-mail: szeleczky_sz@budavar.hu


További információk>>