Népjóléti Csoport

Feladatai | Ügyintézők

 

A Népjóléti Csoport szakmai irányítását és felügyeletét ellátó vezető: dr. Brezoczki Erika Erzsébet, aljegyző.

Népjóléti Csoport központi e-mail címe: nepjolet@budavar.hu 

Telefonszámok:

Bartus Marianna, szociálpolitikai ügyintéző: +36/1-458-3033

       ----------          szociálpolitikai ügyintéző: +36/1-458-3035

Krupla-Kelemen Ágnes intézményi referens:  +36/1-458-3051

 

Népjóléti Csoport főbb feladatai:

 • az önkormányzati szociális szolgáltatás tervezési koncepció és a Helyi Esélyegyenlőségi Program előkészítése, és az ezt megvalósító rendszer működtetése, a támogatások, kedvezmények, segélyek útján,
 • döntés-előkészítés a jogszabályokban meghatározott, a Képviselő-testület, a Népjóléti Bizottság, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság, a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt hatósági és nem hatósági ügyekben, továbbá a jegyzői hatáskörbe tartozó egészségügyi igazgatási ügyekben,
 • ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabályokban szabályozott, jegyzői hatáskörbe tartozó preventív gyermekvédelmi feladatokat, együttműködve a gyermekjóléti szolgálattal,
 • ellátja az oktatási- művelődési és sport intézmények működésével összefüggésben a tanügy-igazgatási, művelődési, sport-igazgatási feladatokat,
 • ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat - kivéve a munkaszerződés megkötését és a jogviszony megszüntetését; feladata a közszolgáltatás szervezése, pénzügyi elszámolása.
 • ellátja az oktatási- művelődési és sport intézmények működésével összefüggésben a tanügy-igazgatási, művelődési, sport-igazgatási feladatokat,
 • koordinálja az Önkormányzat köznevelési-, szociális, egészségügyi, gyermekjóléti és sport-intézményeinek tevékenységét,
 • döntés-előkészítés a jogszabályokban meghatározott, a Képviselő-testület, a bizottság, a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt közoktatási, művelődési és sport ügyekben, továbbá a jegyzői hatáskörbe tartozó tanügy-igazgatási ügyekben.

A népjóléti csoport szakmai irányítását és felügyeletét ellátó vezető: aljegyző.

Ügyintézők:

Krupla-Kelemen Ágnes intézményi referens, (földszint 6. iroda)

telefonszám: +36 1-458-3051

 • Önkormányzati szociális, gyermekjóléti, egészségügyi illetve köznevelési, közművelődési intézményekkel kapcsolatos ügyek - Kapcsolattartás civil szervezetekkel
 • Szociális és gyermekjóléti ellátási szerződések
 • Zamárdi üdülő
 • Adósságkezelési támogatás 
 • Lakás-helyreállítási támogatás
 • Oltási támogatások
 • Bölcsődei felvételi ügyek
 • Óvodai, iskolai működtetési feladatok
 • Bursa Hungarica ösztöndíj
 • Időszaki támogatások
 • Szépkorúak-köszöntése

szociálpolitikai ügyintéző, (földszint 6. iroda)

telefonszám: +36 1-458-3035,

 • Eseti települési támogatás: A-K nevű kérelmezők
 • Gyógyszer-támogatási segély: A-K nevű kérelmezők
 • Szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatás: A-K nevű kérelmezők
 • Születési támogatás: A-K nevű kérelmezők
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A-K nevű kérelmezők
 • Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: A-K nevű kérelmezők
 • Lakbértámogatás: A-K nevű kérelmezők
 • Lakásfenntartási támogatás: A-K nevű kérelmezők
 • Temetési segély: A-K nevű kérelmezők
 • Krízistámogatás: A-K nevű kérelmezők
 • Szociális tanulmányi ösztöndíj: A-K nevű kérelmezők
 • Iskolakezdési támogatás: A-K nevű kérelmezők
 • Védendő fogyasztók nyilvántartásba vételének/meghosszabbításának igazolása
 • Időszaki támogatások

Bartus Marianna, szociálpolitikai ügyintéző, (földszint 6. iroda)

telefonszám: +36/1-458-3033 

 • Eseti települési támogatás: L-Zs nevű kérelmezők
 • Gyógyszer-támogatási segély: L-Zs nevű kérelmezők
 • Szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatás: L-Zs nevű kérelmezők
 • Születési támogatás: L-Zs nevű kérelmezők
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: L-Zs nevű kérelmezők
 • Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: L-Zs nevű kérelmezők
 • Lakbértámogatás: L-Zs nevű kérelmezők
 • Lakásfenntartási támogatás: L-Zs nevű kérelmezők
 • Temetési segély: L-Zs nevű kérelmezők
 • Krízistámogatás: L-Zs nevű kérelmezők
 • Szociális tanulmányi ösztöndíj: N-ZS nevű kérelmezők
 • Iskolakezdési támogatás: N-ZS nevű kérelmezők
 • Köztemetés
 • Mosható nadrágpelenka támogatás
 • Kedvezményes uszodabérlet
 • - Időszaki támogatások

Szabóné Jóföldy Réka adminisztrátor