Adóügyi ügyintéző

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal 
Adóügyi csoport

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. sz. melléklet 14. pontja

Ellátandó feladatok:

Közreműködik a gépjárműadóval, építményadóval, telekadóval és idegenforgalmi adóval kapcsolatos adóhatósági feladatok elvégzésében, hatósági bizonyítvány kiállításában; ellátja a méltányossági , valamint részletfizetési és fizetéshalasztási kérelmekkel kapcsolatos ügyintézői feladatokat; végrehajtási eljárás során foganatosítja a törvény által biztosított végrehajtási cselekményeket; helyszíni ellenőrzések foganatosítása, adóellenőrzések lefolytatása,nyilvántartások , kimutatások vezetése. További feladatai a jogorvoslat iránti kérelmek kezelése, felterjesztések összeállítása. a jogszabályi háttér pontos ismerete, a jogszabályi változások folyamatos nyomon követése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hatósági feladatkör (I. vagy II. besorolási osztály)

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középfokú képesítés, közgazdasági vagy közszolgálati,
 •       Azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Egyetem, jogász végzettség,
 •       Azonos területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 •       DMSOne Ultimate iktatórendszer ismerete
 •       ASP adószakrendszer ismerete
 •       Elektronikus Adórendszer program ismerete

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •       Jó szintű kommunikációs készség
 •       Jó szintű önálló munkavégzésre való képesség, terhelhetőség
 •       Jó szintű csapatban való munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Fényképes önéletrajz (45/2012. (II.20) Korm. r. 1. számú melléklet szerint)
 •       Motivációs levél
 •       Iskolai végzettséget, szakképesítést, nyelvismeretet igazoló okirat másolata
 •       Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
 •       Nyilatkozat - benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Viktória Lilla nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Nagy Viktória Lilla részére a szemelyugy@budavar.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérem feltüntetni a BDV/351-6/2019 hivatkozási számot és az 'adóügyi ügyintéző' munkakör megnevezést az elektronikus levél tárgyában.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 18.