Adóügyi ügyintéző

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzője 

pályázatot hirdet

 

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

 

adóügyi ügyintéző

(1 fő)

munkakörre

 

 

Feladatkör:

Önkormányzati adóigazgatási feladatok (bevallások feldolgozása, adókivetés, adóellenőrzés, adóbehajtás) ellátása. Jogkövetési vizsgálatok és egyes adókötelezettségek ellenőrzése. ASP szakrendszerek kezelése, a vizsgálandó adózókról rendelkezésre álló adatok összegyűjtése és elemzése, vizsgálati eljárás lefolytatása, esetleges jogszabálysértések feltárása. Végrehajtási eljárás lefolytatása, végrehajtási cselekmények foganatosítása. Adminisztratív feladatok ellátása.

 

Pályázati feltételek:

Az I. besorolási osztályban:
Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.

A II. besorolási osztályban:
Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret.
Magyar állampolgárság.
Büntetlen előélet.
Cselekvőképesség.
 

Alkalmazási feltételek:

Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.
 

Előnyt jelent:

Közigazgatásban, önkormányzati igazgatásban szerzett gyakorlat.
Önkormányzati adóhatóságnál szerzett szakmai tapasztalat.
Közigazgatási alapvizsga, szakvizsga.
 

Elvárt kompetenciák:

precizitás
pontosság
megbízhatóság
csoportmunkára való képesség
adó-tárgyú jogszabályok ismerete
önálló minőségi és hatékony munkavégzés
 

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

A próbaidő alatt is biztosítunk cafeteria juttatást.
Utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
Kulturált, igényes és patinás munkakörnyezetet nyújtunk.
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésben foglalt egységes adattartalommal.
Motivációs levél.
Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata.
Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekintést nyerhetnek.
Nyilatkozat arról, hogy jogviszony létesítés esetén vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását.
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 03. 31.

 

A pályázat elbírálásnak határideje: 2020. 04. 06.

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Melovics József nyújt, a 06-1/458-3026 –os telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: a wimmer.krisztina@budavar.hu e-mail címre a munkakör megjelölésével.

vagy

Személyesen: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján keresztül, zárt borítékban. Cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. 

A borítékon kérjük feltüntetni: adóügyi ügyintéző pályázat!

 

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű közszolgálati tisztviselői – köztisztviselői – kinevezésre kerül sor három hónap próbaidő kikötésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.