Adóügyi ügyintéző

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal 

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. sz. melléklet 14. pontja

Ellátandó feladatok:

Közreműködik a gépjárműadóval, építményadóval, telekadóval és idegenforgalmi adóval kapcsolatos adóhatósági feladatok elvégzésében, hatósági bizonyítvány kiállításában; ellátja a méltányossági , valamint részletfizetési és fizetéshalasztási kérelmekkel kapcsolatos ügyintézői feladatokat; végrehajtási eljárás során foganatosítja a törvény által biztosított végrehajtási cselekményeket; helyszíni ellenőrzések foganatosítása, adóellenőrzések lefolytatása,nyilvántartások , kimutatások vezetése. További feladatai a jogorvoslat iránti kérelmek kezelése, felterjesztések összeállítása. a jogszabályi háttér pontos ismerete, a jogszabályi változások folyamatos nyomon követése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hatósági feladatkör (I. vagy II. besorolási osztály )

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középfokú képesítés, közgazdasági vagy közszolgálati,
 •       azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Egyetem, jogász végzettség,,
 •       azonos területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 •       DMSOne Ultimate iktatórendszer ismerete
 •       ASP adószakrendszer ismerete
 •       Elektronikus Adórendszer program ismerete

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •       Jó szintű Kommunikációs készség
 •       Jó szintű önálló munkavégzésre való képesség, terhelhetőség
 •       Jó szintű csapatban való munkavégzés

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koós Andrea nyújt, a 458-3049 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályázathoz benyújtandó: motivációs levél, fényképes önéletrajz (a 45/2012. (II.20) Korm. rendelet 1. számú melléklet szerint, iskolai végzettséget, szakképesítést, nyelvismeretet igazoló okirat másolata, erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi), továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatainak kezeléséhez-a pályázó hozzájárul Kérem, feltüntetni a BDV/294-59/2018 hivatkozási számot és az adóügyi ügyintéző