Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Felhívás

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A korábbi évek hagyományainak megfelelően, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat az idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához. Az Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek. Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetűek jelentkezését várjuk:

  • akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
  • 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások.

A pályázat benyújtásának határideje 2019. november 5.

További információ:

  • személyesen a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Népjóléti Csoportján: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. sz. alatt, valamint a 458-3051 telefonszámon.
  • Bursa felhívás A pályázat 2020. év .docx
  • Bursa felhívás B pályázat 2020 év .docx