Épület-felújítási hitelpályázat 2019

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
társasházak által igényelhető felújítási hitel támogatásához
(Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005. (VI.1.) Kt. rendelete alapján)

 

A pályázati kiírás és mellékletei letöltéséhez kattintson ide. A jelentkezési lap letöltéséhez kattintson ide.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a 2019. évre pályázatot ír ki a kerületi lakóépületek felújítására, amelyhez önkormányzat a banknál történő óvadéki betét elhelyezésével valamint kamattámogatott hitelfelvétel lehetőségével biztosítja a társasházak részére a felújítási munkálatok finanszírozását.

A 2019. évi pályázatra azok a társasházak pályázhatnak, ahol az épületen jelentős felújítási munkákat kívánnak elvégezni különös tekintettel a műemléki jelentőségű területen fekvő valamint az örökségvédelem alatt álló épületekre.

 

A pályázati kiírás közzététele: a Budapest I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal, Ügyfélszolgálati Irodáján, valamint letölthető a www.budavar.hu weboldalon.

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2019. április 10. 16:30 óráig.

 

A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, ÉPÜLET-FELÚJÍTÁSI HITELPÁLYÁZAT felirattal.

 

A pályázat benyújtásának helye:    Budapest I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

Ügyfélszolgálati Iroda

(1014 Budapest I. Kapisztrán tér 1.)

 

A pályázaton kizárólag Budapest I. kerületi Társasházak, és Lakószövetkezetek pályázhatnak.

 

Támogatás annak a társasháznak nyújtható, amely

 1. az ingatlan-nyilvántartásban társasházként bejegyzésre került, (ennek hiányában a társasház alapító okiratát a Földhivatalhoz benyújtották), és
 2. nem rendelkezik közüzemi díjtartozással, köztartozással, a Budavári Önkormányzatot megillető egyéb lejárt tartozással vagy a társasházközösség által felvett hitel-tartozással, és
 3. építéshatósági engedélyköteles munkálatok esetében rendelkezik az építéshatóság építési engedélyével, és
 4. közgyűlési határozata alapján felújítási alapot képez és a közgyűlés döntött – a pénzintézettől igényelt kölcsön visszafizetéséhez megfelelő mértékű fedezetet nyújtó – a felújítási alap javára történő befizetési kötelezettségről, vagy a megemelt közös költség fizetésének kötelezettségét vállalta.

 

A hitel az alábbi még el nem végzett felújítási és korszerűsítési munkálatokhoz vehető igénybe:

 • az épület fő tartószerkezeti elemeinek felújítására, alap megerősítésére, talajvíz elleni védelem, szigetelési munkálataira;
 • tető, tetőszerkezet, födémek, kémények teljes vagy részleges felújítására;
 • függőfolyosók, erkélyek tartószerkezeteinek felújítására;
 • lift felújítására;
 • lépcsőház, egyéb közös használatra szolgáló helyiségek teljes vagy részleges felújítására;
 • az alapító okirat szerint közös tulajdonban lévő épületgépészeti berendezések valamint az elektromos vezetékhálózat felújítására, gázvezeték rendszer teljes- vagy részleges felújítására, korszerűsítésére;
 • homlokzat teljes vagy részleges felújítására, az épület hőszigetelési munkálataira, felszíni csapadékvíz elvezetésre, villámvédelem.

 

Hitellel és kamattámogatás kizárólag felújítás jellegű munkálatok támogathatóak. Beruházás illetve új létesítmények építésére vonatkozó munkálatok kiviteli költségeinek fedezetére hitel illetve kamattámogatás nem nyújtható.

 

Az Önkormányzat az alábbi módon nyújt támogatást a társasházaknak a banki hitelfelvételhez:

 • az önkormányzat a társasházak által igényelt hitelek biztosítására, óvadéki betétet helyezett letétbe a pénzintézetnél, amely az igényelt hitelösszeg 20%-ra nyújt fedezeti biztosítást a hitel futamidejének idejére,
 • valamint átvállalja támogatásként a hitelösszeg banki kamatának egy részét, amely
 • a kamat 30 %-a a hitel futamidő első 5 évében, és a
 • a kamat 65 %-a a hitel futamidő második 5 évében, melyet az önkormányzat fizet a banknak a társasház helyett.

 

Egy társasház egy évben belül csak egy alkalommal kaphat támogatást.

A társasház támogatást csak abban az esetben kaphat, amennyiben a korábban felvett kölcsönét már teljes egészében visszafizette.

 

A hitel futamideje maximum 10 évre terjedhet. A vállalt időtartamot a társasház maga határozza meg.

 

Pályázathoz benyújtandó dokumentáció:

 • Adatlap kitöltve, 2 példányban, aláírással ellátva (nyertes pályázat esetén egy példány a bank részére megküldésre kerül);
 • Tulajdoni lap a Társasház ingatlan-nyilvántartásba történt bejegyzéséről;
 • Aktuális közüzemi számlák másolata, amely igazolja, hogy a Társasháznak nincs lejárt tartozása;
 • Műszaki leírás a felújítási munkákról;
 • Költségvetési terv vagy árajánlat a felújítási munkákról;
 • Közgyűlési határozat:
  • az elvégzendő felújítási munkálatokról,
  • a hitelpályázaton való részvételről,
  • a Társasház által a banknál felvenni kívánt hitel összegéről, futamidejéről 
  • a felújítási alap javára történő befizetés összegéről és a megemelt közös költség összegéről.

 

A pályázatok elbírálási határideje: 2019. május 31.

 

A formailag és tartalmilag megfelelő pályázatokat a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Pénzügyi, Tulajdonosi és Jogi Bizottsága bírálja el. A döntésről a társasházak, és a Raiffeisen Bank Zrt. írásban értesítést kapnak. A társasháznak ezt követően van lehetősége hitelszerződést kötni a Raiffeisen Bank Zrt.-vel.

 

Egyéb információk:

A felújítási hitelfelvételhez szükséges nyomtatványt a Budapest I. kerület, Budavári Polgármesteri Hivatal, Ügyfélszolgálati Irodában (Bp. I. Kapisztrán tér 1.) beszerezhető, valamint a www.budavar.hu honlapunkról is letölthető az Ügyintézés/Pályázatok/Műszaki Iroda pályázatai link alatt.

A banki feltételek változása esetén, az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot részben vagy egészben visszavonja, illetve eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információ kérhető a Budapest I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájában. (Barna Julianna, Tel: 06/1/458-3061)

 

Budapest, 2019. március 6.

 

 

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat


PÁLYÁZATI ADATLAP

Társasházak által igényelhető felújítási hitel támogatásához

 (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005. (VI.1.) Kt. rendelete alapján)

A Társasház megnevezése:

 

A Társasház címe:

 

A Társasház adószáma:

 

A Társasházban lévő lakások száma:

 

Az ingatlan helyrajzi száma:

 

Az Alapító Okirat kelte:

 

Közös képviselet neve (cégnév):

 

Közös képviselő neve:

 

Címe:

 

Mobil telefonszám:

 

E-mail:

 

 

A munkálatok megnevezése, amelyhez a Társasház a hitelt igényelheti:

(kérjük megjelölni azon munkálatokat, amelyre a társasház a hitelt igényli)

 

Az épület fő tartószerkezeti elemeinek felújítása

 

Alap megerősítése

 

Talajvíz elleni védelem (lábazat, járda, vízelvezetés kiépítése)

 

Födém megerősítése, felújítása

 

Tető, tetőszerkezet felújítása

 

Kémények teljes vagy részleges felújítása

 

Kéményseprő járda felújítása

 

Függőfolyosók és erkélyek felújítása

 

Lift(ek) felújítása                                                           ……db

 

Lépcsőház, egyéb közös használatú helyiségek felújítása

 

Gázvezeték felújítására, korszerűsítése

 

Elektromos hálózat felújítása, korszerűsítése

 

Homlokzat felújítása, hőszigetelése

 

Felszíni csapadékvíz elvezetés, esővíz csatorna felújítása

 

Villámvédelem kiépítése

 

 

A társasház által igényelt hitel adatai:

Az igényelt hittel összege (Ft):

 

Az igényelt hitel futamideje (max. 10 év):

 

 

A hitel igénylésének rövid indokolása:

………..…………………………………………………………………………………………….

…………………..………………………………………………………………………………….

……………………………..……………………………………………………………………….

………………………………………..…………………………………………………………….

…………………………………………………..………………………………………………….

2

 

 

 

A pályázat mellékletei:

 • Adatlap kitöltve, 2 példányban, aláírással ellátva (nyertes pályázat esetén egy példány a bank részére megküldésre kerül);
 • Tulajdoni lap a Társasház ingatlan-nyilvántartásba történt bejegyzéséről;
 • Aktuális közüzemi számlák másolata, amely igazolja, hogy a Társasháznak nincs lejárt tartozása;
 • Műszaki leírás a felújítási munkákról;
 • Költségvetési terv vagy árajánlat a felújítási munkákról;
 • Közgyűlési határozat: - az elvégzendő felújítási munkálatokról,

- a hitelpályázaton való részvételről,

- a Társasház által a banknál felvenni kívánt hitel összegéről,  

   futamidejéről,

- a felújítási alap javára történő befizetés összegéről és/vagy a megemelt  

   közös költség összegéről.

 

A hiányosan benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

 

A kérelmet, amennyiben nem tulajdonostárs a közös képviselő, úgy a Számvizsgáló Bizottság elnökének, vagy két tulajdonostársnak (nevét, lakcímét, a társasházban lévő tulajdonát megjelölve) alá kell írnia.

 

 

Budapest, 2019. ………………….hó…………..nap.

 

 

 

 

 

………………………………………………… Közös képviselő

 

 

..………………………………………........ SZB Elnök

 

 

 

 

 

…………………………………………………

Tulajdonostárs

 

Neve:………………………………….

 

Lakcíme:………………………………

 

………...……………………………………

Tulajdonostárs

 

Neve:………………………………….

 

Lakcíme:………………………………

 

 • Felújítási hitelpályázat kiírása 2019.03.06.pdf
 • Jelentkezési adatlap hitel pályázathoz.doc