Főkertész

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal 

főkertész

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. sz. melléklet 32. pontja

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok zöldfelületét, játszótereit és annak környezetét érintő beruházások, felújítások döntés előkészítése és az azt megalapozó szakmai vizsgálat, bekerülési költség becslés elkészítése, elkészíttetése Önkormányzat tulajdonában és kezelésében levő zöldfelületek, erdők, parkok, játszóterek és annak környezetét érintő fenntartási, üzemeltetési feladatainak teljes körű irányítása, a feladatvégzés mennyiségi, minőségi ellenőrzése, javaslat előkészítése a teljesítés igazolás kiállítására. Fás-szárúak telepítése, kezelése, fenntartásával kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatása. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem szabályainak ellenőrzése és betartása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Főkertészi feladatok ellátása, Önkormányzat tulajdonában és kezelésében levő zöldfelületek, parkok, játszóterek és annak környezetét érintő fenntartási feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó szakképzettség,
 • Azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, műszaki területen,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs készség
 • Probléma felismerő és -megoldó készség,
 • Önálló munkavégzésre való képesség, terhelhetőség
 • Csapatban való munkavégzés
 • Ügyfélközpontúság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes önéletrajz (45/2012. (II.20) Korm. r. 1. számú melléklet szerint)
 • Motivációs levél
 • Iskolai végzettséget, szakképesítést, nyelvismeretet igazoló okirat másolata
 • Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) bemutatása
 • Nyilatkozat - benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Viktória Lilla nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A BDV/351-16/2019 hivatkozási számot és a 'főkertész' munkakört kérem feltüntetni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.budavar.hu/palyazatok - 2019. május 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 13.