Igazgatási ügyintéző

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

Igazgatási Iroda
igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I. számú melléklete 14. pontja alapján I. besorolási osztály

 

Ellátandó feladatok:

A birtokvédelemmel, állattartással/állatvédelmi hatósági eljárásokkal kapcsolatos teljes körű igazgatási feladatok ellátása;ipari-és kereskedelmi igazgatási feladatok ellátása (kereskedők, üzletek, szálláshelyek, ipari telepek, zenés táncos rendezvények, vásárok, piacok). A munkakörhöz tartozik a hatósági ügyek vitelén felül ellenőrzési tervek összeállítása, helyszíni ellenőrzések végzése, nyilvántartások vezetése az érintett igazgatási területeken, adatszolgáltatások teljesítése és panaszok kivizsgálása.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hatósági feladatkör

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, az irányadóak valamint a helyi szabályzatok.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Felsőfokú képesítés, közszolgálati, gazdaságtudományi, jogi szakképzettség
 • azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, jogi végzettség
 • azonos területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • pontos, precíz, önálló munkavégzés képessége, terhelhetőség
 • csapatban való munkavégzés képessége, módszeres és rendszerszemléletű gondolkodás
 • kommunikáció és együttműködés: írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, tárgyalóképesség
 • rendezett munkaköri környezet vezetői utasítás szerint
 • határidők megtartása
 • hatósági statisztikák naprakész vezetése
 • az elektronikus és papír alapon előállított dokumentumok igényes és szakszerű előállítása
 • elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos feladatok ellátása a jogszabályi előírásoknak megfelelően

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX. tv. 45. § (4) bekezdése szerint
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány Kttv. 42. § (1) bek.
 • Végzettséget, szakképzettséget, szakmai tapasztalatot igazoló okiratok fénymásolata
 • Nyilatkozat a tekintetben. hogy a pályázat elbírálásában résztvevők betekinthetnek a pályázati anyagába
 • Kérem a pályázaton megjelölni a munkakör megnevezést: Igazgatási ügyintéző, továbbá a BDV/4180-1/2020 iktatószámot feltüntetni

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2020. március 10.

A pályázat elbírálásának határideje:

2020. március 15.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton: Wimmer- Kredon Krisztina részére a wimmer.krisztina@budavar.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Botár Ildikó Tünde nyújt, a 06-1/458-3021-os telefonszámon.

 • Adatkezelési Tájékoztató.pdf
 • kötelezően kitöltendő HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT.pdf
 • választhatóan kitöltendő HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT.pdf