Igazgatási ügyintéző

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

Igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I. számú melléklete 14. pontja alapján I. besorolási osztály

Ellátandó feladatok:

A birtokvédelemmel, állattartással/állatvédelmi hatósági eljárásokkal kapcsolatos teljes körű igazgatási feladatok ellátása; ipari- és kereskedelmi igazgatási feladatok ellátása (kereskedők, üzletek, szálláshelyek, ipari telepek, zenés táncos rendezvények, vásárok, piacok). A munkakörhöz tartozik a hatósági ügyek vitelén felül ellenőrzési tervek összeállítása, helyszíni ellenőrzések végzése, nyilvántartások vezetése az érintett igazgatási területeken, adatszolgáltatások teljesítése és panaszok kivizsgálása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hatósági feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Felsőfokú képesítés, közszolgálati, gazdaságtudományi, jogi, szakképzettség,
 •       Azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Egyetem, jogi végzettség,
 •       Azonos területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 •       munkakört érintő területekre vonatkozó jogszabályi háttér naprakész ismerete, és alkalmazása,
 •       pontos, precíz, önálló munkavégzés képessége, terhelhetőség,
 •       csapatban való munkavégzés képessége, módszeres és rendszerszemléletű gondolkodás,
 •       fellépésében, kommunikációjában, megjelenésében a hivatal értékeinek és elveinek való megfelelés,
 •       kommunikáció és együttműködés: írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, tárgyalóképesség,
 •       rendezett munkaköri környezet vezetői utasítás szerint, pontos nyilvántartás vezetés,
 •       precíz határidő figyelés, határidők megtartása,
 •       pontos, precíz ügyiratvezetés, iktatási és iratkezelési szabályok betartása,
 •       hatósági statisztikák naprakész vezetése,
 •       elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos feladatok ellátása a jogszabályi előírásoknak megfelelően,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Fényképes önéletrajz (45/2012. (III.20) Korm. r. 1. számú melléklet szerint)
 •       Iskolai végzettséget, szakképesítést, nyelvismeretet igazoló okirat másolata
 •       Motivációs levél, amelyben a szakmai tapasztalat is részletesen bemutatásra kerül
 •       Nyilatkozat - benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulásról
 •       Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) bemutatása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Menesdorferné Nagy Viktória Lilla nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Menesdorferné Nagy Viktória Lilla részére a szemelyugy@budavar.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.budavar.hu/palyazatok - 2019. szeptember 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérem a pályázaton megjelölni a munkakör megnevezést: "igazgatási ügyintéző", továbbá a BDV/351-30/2019 iktatószámot feltüntetni. A munkáltató hat hónap próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 7.