Iktató-irattáros-ügyintéző

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzője 

pályázatot hirdet

 

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

 

iktató-irattáros ügyintéző

(1 fő)

munkakörre

 

 

Feladatkör:

Beérkező és keletkezett iratok iktatása, iktatott ügyiratok átadása az ügyintézőknek; egyéb iratok, levelek, iktatást nem igénylő beadványok szétosztása, ügyiratkezelő rendszer kezelése, az előadók által elintézett, leadott ügyiratok irattározása, iratok selejtezése.

 

Pályázati feltételek:

Középszintű szakképesítés; vagy érettségi végzettség és iratkezelő, ügyvitelszervező szakképesítés, kormányablak ügyintézői vizsga; vagy érettségi végzettség és az OKJ szerint: irodavezető, nyilvántartási és okmányügyintéző, könyvtáros asszisztens vagy számítástechnikai szakképesítés.
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret.
Magyar állampolgárság.
Büntetlen előélet.
Cselekvőképesség.
 

Alkalmazási feltételek:

Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.
 

Előnyt jelent:

Közigazgatásban, önkormányzati igazgatásban hasonló területen szerzett tapasztalat.
DMS One Dokumentumkezelő Rendszer használatának ismerete.
Microsoft Outlook levelezőrendszer ismerete.
Ügykezelői alapvizsga.
 

Elvárt kompetenciák:

felelősségtudat
együttműködési készség
monotonitástűrő képesség
önálló, gyors munkavégzés
gyors tanulási és problémamegoldó készség
 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

A próbaidő alatt is biztosítunk cafeteria juttatást.
Utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
Kulturált, igényes és patinás munkakörnyezetet nyújtunk.
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében foglalt egységes adattartalommal.
Motivációs levél.
Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekintést nyerhetnek.
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 01. 24.

 

A pályázat elbírálásnak határideje: 2020. 02. 07.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: a szemelyugy@budavar.hu e-mail címre, a munkakör megjelölésével.

vagy

Személyesen: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján keresztül, zárt borítékban. Cím: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. 

A borítékon kérjük feltüntetni: iktató-irattáros ügyintéző pályázat!

 

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű közszolgálati tisztviselői – ügykezelői – kinevezésre kerül sor három hónap próbaidő kikötésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.