Informatikus

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal 

informatikus

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. informatikai feladatkör

Ellátandó feladatok:

Informatikai rendszerek (szerverek, adattárolók, hálózatok stb.) üzemeltetése, konfigurálása (számítógépek installálása, üzembe helyezése), karbantartása, szükség esetén hibaelhárítás szerver és kliens oldalon. Felhasználói fiókok és jogosultságok kezelése. Információs rendszer működőképességének biztosítása. Hibajavítás, napi problémamegoldás, kapcsolattartás a felhasználókkal, szolgáltatókkal. Adatbázisok... stb. archiválása, mentések visszaállítása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal informatikai rendszereinek biztonságos és áttekinthető üzemeltetése a kitűzött szolgáltatási szinteknek megfelelően.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •  Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Felsőfokú képesítés, felsőoktatásban szerzett műszaki, informatikai, informatika tanár, számítástechnika tanár szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és ügyvitelszervező, informatikus, programtervező, programozó, rendszerszervező felsőfokú szakképesítés,
 •       Önkormányzati vagy költségvetési intézményben, azonos munkakörben szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Gyakorlott szintű Informatikai rendszer-, hálózat- és hardverismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Egyetem,
 •     Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga,
 •       Microsoft Windows Server 2008, MS SQL server, Microsoft Hyper-V üzemeltetésre vonatkozó, minősítéssel rendelkező felsőfokú végzettség.

Elvárt kompetenciák:

 • Nyitottság a legújabb informatikai megoldások megismerésére és alkalmazására,
 •       Kiváló szintű probléma felismerő, -elemző és -megoldó készség,
 •       Kiváló szintű rendszerszemlélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX. tv. 45. § (4) bekezdése szerint, motivációs levél (amelyben a szakmai tapasztalat is részletesen bemutatásra kerül), az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolatai.
 •       Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be.
 •       A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 •      Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a BDV/294-47/2018 nyilvántartási számot, valamint a munkakör megnevezését: informatikus.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek, vagy nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve küldik el pályázatukat. A pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel személyes beszélgetést folytatunk, a kiválasztott pályázót írásban, elektronikus úton értesítjük az eredményről. A kiíró jogosult a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 12.