Informatikus

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal 

informatikus

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. sz. melléklet 21. pontja I. besorolási osztály

Ellátandó feladatok:

Informatikai rendszerek üzemeltetése: Szerverek – domain controller szerver; virtuális szerver; fájl, levelező, és nyomtató szerver; Adattárolók – adatmentés, adattrezor, adatbázisok archiválása és visszaállítása; LAN illetve WiFi hálózat és hálózati eszközök + külső telephelyről való üzemeltetés; Munkaállomások telepítése, üzemeltetése; Eszközök konfigurálása; Hibaelhárítás, hibajavítás szerver és kliens oldalon; Felhasználói fiókok és jogosultságok kezelése; Információs rendszer működőképességének biztosítása; Napi problémamegoldás, kapcsolattartás a felhasználókkal, szolgáltatókkal.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal informatikai rendszereinek biztonságos és áttekinthető üzemeltetése a kitűzött szolgáltatási szinteknek megfelelően.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) egyéni megállapodás szerinti illetmény-kiegészítés az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Felsőfokú képesítés, műszaki, informatikai, informatika tanár, számítástechnika tanár szakképzettség,
 •       Önkormányzati vagy költségvetési intézményben, azonos munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Egyetem, informatikus, rendszergazda szakképzettség,
 •       Azonos területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 •       Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga
 •       Microsoft Windows Server 2008, MS SQL server, Microsoft Hyper-V üzemeltetésre vonatkozó, minősítéssel rendelkező felsőfokú végzettség

Elvárt kompetenciák:

 •       Nyitottság a legújabb informatikai megoldások megismerésére és alkalmazására,,
 •       Kiváló szintű probléma felismerő, -elemző és -megoldó készség,,
 •       Kiváló szintű rendszerszemlélet.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Fényképes önéletrajz (45/2012. (II.20) Korm. r. 1. számú melléklet szerint)
 •       Motivációs levél
 •       Iskolai végzettséget, szakképesítést, nyelvismeretet igazoló okirat másolata
 •       Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
 •       Nyilatkozat - benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Viktória Lilla nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Nagy Viktória Lilla részére a szemelyugy@budavar.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a BDV/351-9/2019 nyilvántartási számot, valamint az 'informatikus' munkakör megnevezést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 9.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 12.