Jogtanácsos álláspályázat

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet

 

jogtanácsos

munkakör betöltésére

 

A leendő munkatárs feladatai:

 • önkormányzati rendeletek, közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítése,
 • az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal peres és nem peres ügyeiben jogi képviselet ellátása, különösen közigazgatási perekben, fizetési meghagyásos eljárásokban,
 • szerződések előkészítése, jogi véleményezése, ellenjegyzése,
 • a Képviselő-testület és bizottságai ülésére készített előterjesztések készítése, jogi véleményezése,
 • általános jogi támogatás biztosítása a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek.

 

Alkalmazási feltételeink, elvárásaink:

 • jogi szakvizsga,
 • együttműködés, kapcsolatteremtő készség,
 • döntésképesség,
 • önálló munkavégzés,
 • jó kommunikációs készség írásban és szóban,
 • a kötelező jogszabályi feltételeknek való megfelelés.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • az általános közigazgatási rendtartás és a közigazgatási perrendtartás ismerete,
 • önkormányzati tapasztalat hasonló területen.

 

Amit kínálunk – illetmény, juttatások, egyéb információk:

 • Illetmény és egyéb juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), valamint a belső szabályzatok alapján járnak.
 • A Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 55.000,- Ft.
 • A jogszabályban foglaltak szerint egyéni teljesítmény alapján lehetőség van az illetmény eltérítésére, célfeladatok teljesítése esetén illetményén felül további juttatások elérésére.
 • A próbaidő alatt is biztosítunk emelt cafeteria juttatást.
 • Budapest közlekedési bérlet.
 • Utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 • Munkavégzés Budapest egyik legszebb helyén, a Budai Várnegyedben, exkluzív munkakörnyezetben, patinás épületben (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).
 • A munkahely könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is.
 • A Közszolgálati Szabályzat alapján esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vételével egyéni munkaidő-kedvezményeket biztosítunk a család és a magánélet, valamint a munka egyensúlyban tartása érdekében.
 • Fontosnak tartjuk a kollégáink szakmai fejlődését, lehetőséget biztosítunk a proaktív munkavégzésre, további tanulmányok folytatására és az önképzésre.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti egységes adattartalommal, a megpályázott pozíció feltüntetésével.
 • Motivációs levél.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata.
 • A Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdése szerinti, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.
 • Kérjük a pályázaton megjelölni a munkakör megnevezést: „Jogtanácsos”.
 • Nyilatkozat arról, hogy jogviszony létesítés esetén vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását.
 • A pályázati anyaghoz csatolni szükséges a www.budavar.hu/palyazatok weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. március 15.

 

Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton Wimmer-Kredon Krisztina részére a wimmer.krisztina@budavar.hu e-mail címen keresztül.

 

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű, teljes munkaidős köztisztviselői kinevezésre kerül sor próbaidő kikötésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 • Adatkezelési Tájékoztató.pdf
 • kötelezően kitöltendő HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT.pdf
 • választhatóan kitöltendő HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT.pdf