Kerületgondnok

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal 

kerületgondnok

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. sz. melléklet 20. pontja

Ellátandó feladatok:

Közterületek ellenőrzése, karbantartása; utak, járdák állapotának ellenőrzése, karbantartása az évszaknak megfelelően; a beérkező lakossági panaszok gyors kivizsgálása intézkedés a problémák megszüntetése érdekében. - Úttartozékok és utcanévtáblák állapotának ellenőrzése, javításuk, cseréjük és telepítésük szervezése, terveztetése, lebonyolítása, kiviteleztetése, műszaki ellenőrzése. A Közúti jelzőtáblák és egyéb jelzések műszaki állapotának figyelemmel kísérése és szükség szerinti javítások érdekében intézkedés megtétele. Közvilágítási feladatok ellátása, közvilágítási létesítmények állapotának figyelemmel kísérése, és a hiba jelzése az üzemeltető felé, közvilágítás fejlesztési feladatai, együttműködés az üzemeltetőkkel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kerületgondnoki és egyéb feladatok (közterület és intézmények karbantartási) ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, érettségi,
 • Azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakmunkásképző intézet, műszaki végzettség, magas vagy mélyépítő építőipari végzettség,
 • Építőiparban szerzett gyakorlat, üzemeltetői, karbantartói gyakorlat, műszaki gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Helyismeret; hasonló munkakörben eltöltött gyakorlati idő

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs készség
 • Probléma felismerő és -megoldó készség
 • Önálló munkavégzésre való képesség, terhelhetőség
 • Csapatban való munkavégzés
 • Ügyfélközpontúság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes önéletrajz (45/2012. (II.20) Korm. r. 1. számú melléklet szerint)
 • Motivációs levél
 • Iskolai végzettséget, szakképesítést, nyelvismeretet igazoló okirat másolata
 • Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) bemutatása
 • Nyilatkozat - benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Viktória Lilla nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A BDV/351-14/2019 hivatkozási számot és a 'kerületgondnok' munkakört kérem feltüntetni

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.budavar.hu/palyazatok - 2019. május 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 13.