Kontírozó könyvelő

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal 

kontírozó könyvelő

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1014 Budapest, Kapisztrán .

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. sz. melléklet 19. pont II. besorolási osztály

Ellátandó feladatok:

Bank, pénztár és vegyes tételek könyvelése. Az éves költségvetés számszaki összeállítása; a havi, negyedéves és éves költségvetési beszámolók, jelentések elkészítése; előirányzatok könyvelése, egyeztetése, teljesítésének figyelemmel kísérése; módosítások előterjesztése; a Képviselő-testületi döntések előkészítése; a költségvetési és zárszámadási rendeletek összeállítása; intézményekkel való kapcsolattartás;

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi és számviteli feladatkörhöz kapcsolódó feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középfokú képesítés,
 •       Költségvetési számvitelben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       Gazdasági középiskolai végzettség vagy középfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés
 •       Mérlegképes könyvelő államháztartási szakon

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Felsőfokú képesítés,
 •       EPER integrált számítógépes program és DMSOne iktatóprogram ismerete
 •       Közigazgatási alapvizsga, szakvizsga megléte

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

motivációs levél, fényképes önéletrajz (a 45/2012. (II.20) Korm. rendelet 1. számú melléklet szerint, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okirat másolata erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatainak kezeléséhez-a pályázó hozzájárul

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.budavar.hu/palyazatok

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A BDV/351-21/2019 hivatkozási számot és a ’kontírozó könyvelő’ munkakört kérem feltüntetni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.