Közterület-felügyelő

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. $ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal 
Közterület felügyeleti Iroda

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1012 Budapest, Attila út 107.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. számú melléklet 30. pontja

Ellátandó feladatok:

A Budavári Önkormányzat közigazgatási területén az általános közterület-felügyelői feladatokat ellátása, bűnmegelőzési feladatok végrehajtásában való közreműködés, útkezelői feladatok ellátásában való közreműködés, a szükséges intézkedések megtétele a kerület rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében, fellépés az épített és természeti környezet védelmének biztosítása érdekében, közbiztonság és a közrend védelmének elősegítése, az önkormányzati vagyon védelmének biztosítása, közreműködés a köztisztasági, az állategészségügyi és ebrendészeti szabályok betartatásában, kerékbilincseléssel kapcsolatos feladatok ellátása, a szükséges intézkedések megtétele az üzemképtelen és a közterületen szabálytalanul elhelyezett gépjárművek közterületről történő eltávolítása érdekében, parkolási övezetekben várakozó járművek várakozási hozzájárulásainak ellenőrzése, térfelügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közterület-felügyelői feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) egyéni megállapodás szerinti illetmény-kiegészítés az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, közterület-felügyelői vizsga vagy mentességet igazoló irat a vizsga letétele alól,
 • Azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, államigazgatási területen,
 • Azonos területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • idegen-nyelv tudás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes önéletrajz (45/2012. (II.20) Korm. r. 1. számú melléklet szerint)
 • Motivációs levél
 • Iskolai végzettséget, szakképesítést, nyelvismeretet igazoló okirat másolata
 • 2012. évi CXX. törvény 5. §-ának megfelelő erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
 • Nyilatkozat - benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Viktória Lilla nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Nagy Viktória Lilla részére a szemelyugy@budavar.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kérem az elektronikus levél tárgyában feltüntetni a BDV/351-10/2019 hivatkozási számot és a Közterület felügyelő munkakör megnevezést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 18.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 15.