Nem lakás céljára szolgáló helyiségek határozott idejű bérbeadása

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek határozott idejű bérbeadására

 

1.Cím: Bp. I. Attila út 2.

Helyrajzi szám: 6313/ 2, 6313/3

Alapterület: 218 m²

Fekvés: pinceszinti, földszinti bejárattal

Utolsó profil: vendéglátó tevékenység és sportklub

Javasolt profil: vendéglátó tevékenység és sportklub

Műszaki állapot: felújításra szorul

Induló bérleti díj: 465.437 Ft/hó+ÁFA        (bruttó: 591.105 Ft/hó)

A helyiség megtekinthető:   

2018. július 4. 11:30 – 12:00

2018.augusztus 22. 11:30 – 12:00

 

 1. Cím: Bp. I. Attila út 6.

Helyrajzi szám: 7168/A/22

Alapterület: 57 m²

Fekvés: utcai, földszinti

Utolsó profil: iroda

Javasolt profil: iroda/kereskedelem/szolgáltatás

Műszaki állapot: teljes felújításra szorul

Induló bérleti díj: 187.226 Ft/hó+ÁFA        (bruttó: 237.777 Ft/hó)

A helyiség megtekinthető:   

2018. július 10. 10:00 – 10:30

2018.augusztus 23. 10:00 – 10:30

 

 1. Cím: Bp. I. Attila út 97.

Helyrajzi szám: 6773/3/A/5

Alapterület: 60 m²

Fekvés: földszinti, pincei

Utolsó profil: iroda

Javasolt profil: kereskedelem/szolgáltatás

Műszaki állapot: teljes felújításra szorul

Induló bérleti díj: 149.879 Ft/hó+ÁFA        (bruttó: 190.346 Ft/hó)

A helyiség megtekinthető:   

2018. július 4. 10:00 – 10:30

2018. augusztus 22. 15:00 - 15:30

 

 1. Cím: Bp. I. Batthyány utca 12.

Helyrajzi szám: 14020/1/A/2

Alapterület: 31 m²

Fekvés: utcai bejáratú földszinti

Utolsó profil: autósiskola

Javasolt profil: iroda/kereskedelem/szolgáltatás

Műszaki állapot: felújításra szorul

Induló bérleti díj: 101.825 Ft/hó+ÁFA        (bruttó: 129.317 Ft/hó)

A helyiség megtekinthető:   

2018. július 3. 14:15 – 14:45

2018.augusztus 21. 14:15 – 14:45

 

 1. Cím: Bp. I. Batthyány utca 63.

Helyrajzi szám: 13976//A/2

Alapterület: 67 m²

Fekvés: utcai, alagsori

Utolsó profil: vendéglátás

Javasolt profil: vendéglátóipari tevékenység

Műszaki állapot: teljes felújításra szorul

Induló bérleti díj: 110.036 Ft/hó+ÁFA        (bruttó: 139.746 Ft/hó)

A helyiség megtekinthető:   

2018. július 6. 11:30 – 12:00

2018.augusztus 24. 11:30 – 12:00 

 

 1. Cím: Bp. I. Csalogány u. 4/c-d.

Helyrajzi szám: 13875/5/A/16 és 13875/4/A/2

Alapterület: 70 m²

Fekvés: utcai bejáratú alagsori

Utolsó profil: kereskedelmi tevékenység

Javasolt profil: kereskedelmi tevékenység/szolgáltatás/iroda

Műszaki állapot: teljes felújításra szorul

Induló bérleti díj: 114.963 Ft/hó+ÁFA (bruttó: 146.003 Ft/hó)

A helyiség megtekinthető:   

2018. július 3. 14:00 – 14:30

 2018.augusztus 21. 14:00 – 14:30

 

 1. Cím: Bp. I. Csalogány u. 42/b. (Hattyú utca 17/b.)

Helyrajzi szám: 13934/2/A/3

Alapterület: 18 m²

Fekvés: Csalogány utcai bejáratú földszinti

Utolsó profil: vendéglátó tevékenység

Javasolt profil: iroda/kereskedelmi tevékenység/szolgáltatás

Műszaki állapot: teljes felújításra szorul

Induló bérleti díj: 59.124 Ft/hó+ÁFA (bruttó: 75.087 Ft/hó)

A helyiség megtekinthető:   

2018. július 6. 10:45 – 11:15

2018.augusztus 24. 10:45 – 11:15

 

 1. Cím: Bp. I. Dísz tér 16.

Helyrajzi szám: 6470/A/6

Alapterület: 26 m²

Fekvés: udvari bejáratú földszinti

Utolsó profil: iroda

Javasolt profil: iroda/kereskedelmi tevékenység/szolgáltatás

Műszaki állapot: felújításra szorul

Induló bérleti díj: 74.734Ft/hó+ÁFA (bruttó: 94.912Ft/hó)

A helyiség megtekinthető:   

2018. július 11. 11:30 – 12:00

2018.augusztus 29. 11:30 – 12:00

 

 1. Cím: Bp. I. Győző utca 5.

Helyrajzi szám: 7551 társasházban 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 albetét

Alapterület: összesen 143 m²

Fekvés: földszinti utcai bejáratú

Utolsó profil: kereskedelmi tevékenység és bemutatóterem

Javasolt profil: iroda/kereskedelmi tevékenység/szolgáltatás

Műszaki állapot: felújításra szorul

Induló bérleti díj: 469.707 Ft/hó+ÁFA        (bruttó: 596.528 Ft/hó)

A helyiség megtekinthető:   

2018. július 9. 16:00 – 16.30

2018. augusztus 27. 16:00 - 16:30 

 

 1. Cím: Bp. I. Mária tér 4.

Helyrajzi szám: 14021/2/A/2

Alapterület: 18 m²

Fekvés: utcai bejáratú földszinti

Utolsó profil: iroda

Javasolt profil: iroda/kereskedelmi tevékenység/szolgáltatás

Műszaki állapot: kisebb felújításra szorul

Induló bérleti díj: 59.124 Ft/hó+ÁFA (bruttó: 75.087 Ft/hó)

A helyiség megtekinthető:   

2018. július 3. 15:00 – 15:30

2018.augusztus 21. 15:00 – 15:30

 

 1. Cím: Bp. I. Mészáros utca 18.

Helyrajzi szám: 7521/A/3

Alapterület: 35 m²

Fekvés: utcai bejáratú földszinti, galériázott

Utolsó profil: iroda

Javasolt profil: iroda/kereskedelmi tevékenység/szolgáltatás

Műszaki állapot: megfelelő állapotú

Induló bérleti díj: 114.963 Ft/hó+ÁFA (bruttó: 146.003 Ft/hó)

A helyiség megtekinthető:   

2018. július 3. 10:30 - 11:00

2018. augusztus 30. 10:30 - 11:00

Pályázati feltételek

 

Ajánlattétel a bérleti díj összegére történik, mely nem lehet alacsonyabb, a kiírásban minimálisan meghatározott bérleti díjnál, kivéve a Budapest I. ker. Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017. (III.23.) Kt. sz. határozatában foglalt tevékenység szerinti (pl. műhely, raktár, lakossági szolgáltatás, stb.) illetve alany szerinti (pl. bejegyzett egyház, civil szervezet) további csökkentő tényezőket.

 

A megajánlott bruttó bérleti díj háromszorosának megfelelő összeget pályázati biztosítékként be kell fizetni. Nyertes pályázó esetén ez az összeg óvadékká alakul, míg nem nyertes pályázó részére visszautalásra kerül.

 

Pályázónak a bérleti szerződésben vállalnia kell, hogy három hónap bérleti díj elmaradása esetén az önkormányzat külön bírósági eljárás nélkül birtokba veszi a helyiséget, mely nyilatkozatot közjegyzői okiratba kell foglalni. A közjegyzői okirat díját a pályázónak kell megtéríteni.

 

A bérleti díj minden évben a tárgyév január 1-én érvényes jegybanki alapkamat mértékével emelkedik.

 

Pályázó tudomásul veszi, hogy jelen pályázat tárgyát képező ingatlan a nemzeti vagyon körébe tartozik, így annak hasznosítása során fokozott gondossággal, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltakkal összhangban köteles eljárni.

 

Pályázó tudomásul veszi, hogy a helyiség a jelenlegi, megtekintett állapotban kerül bérbeadásra. A helyiség szükséges felújítását 1 éven belül pályázó saját költségen, a vonatkozó hatósági és örökségvédelmi előírásoknak megfelelően köteles elvégezni, valamint 60 napon belül vállalnia kell a közüzemi órák szükség szerinti felszerelését és nevére íratását.

 

A teljes felújítást igénylő helyiségek esetében, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakításához szükséges, jelentős felújítási munkákra vonatkozóan a pályázó – a pályázata benyújtásakor – bérbeszámítást kérhet a helyiséget érintő és a helyiségben maradó felújítási munkálatok tekintetében, mely havonta nem haladhatja meg a bérleti díj 50 %-át. A felújítási munkálatok elvégzését részletes költségvetés alapján számlákkal kell igazolni.

 

A pályázati biztosítékot, melynek mértéke a pályázó által megajánlott bruttó bérleti díj háromszorosának megfelelő összeg a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 12010154-00379598-00100000 számú egyszámlájára kell befizetni a beadás időpontját megelőző nap 16 óráig, és az erről szóló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. A pályázati biztosíték után, a letéti idő alatt az Önkormányzat kamatot nem fizet.

 

A pályázatra beküldött ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • a megajánlott bérleti díj összegét
 • az ajánlattevő eddigi tevékenységének részletes ismertetését, referenciát, az üzemeltetésre, üzletpolitikájára vonatkozó elképzeléseit, koncepcióját, üzleti tervét, illetve az általa tervezett felújítási munkákat, és azok becsült költségvonzatát
 • kötelezettségvállalást a helyiség ajánlatában foglalt célú üzemeltetésre, a szükséges felújítási munkák elvégzésére
 • a pályázati biztosíték befizetését igazoló pénzügyi bizonylatot
 • a kiírásban foglalt feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalást
 • a megjelölt tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság igazolását
 • magánszemély esetén a személyigazolványt és lakcímkártyát, adószámot, jogi személy és nem jogi személyiségű gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt
 • Pályázó nyilatkozatát arról, hogy büntető jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) szerint átlátható szervezetnek minősül és tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázat nyertese lesz, a bérleti szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán, mint Bérlő már nem minősül átlátható szervezetnek, Bérbeadó jogosult a szerződést kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondani.
 • annak a bankszámlának a számát, a számlavezető bank nevét, a bankszámla tulajdonosát (tulajdonos nevét, címét, adószámát) ahová a pályázati biztosíték visszautalását kéri sikertelen pályázat esetén.

 

 

A pályázat benyújtásának helye és módja

 

Az ajánlatokat a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Kapisztrán téri Ügyfélszolgálati Irodájához (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. földszint) kell benyújtani 2018. szeptember 6-án 1000 óráig, zárt borítékban, 2. példányban magyar nyelven. A borítékra csak annyit írjon rá, hogy „Helyiségpályázat” és tüntesse fel a cím sorszámát (pl. Helyiségpályázat 1. Cím).

 

A pályázatok zártkörű bontása és kiértékelése után kiíró írásban értesíti a pályázókat az eredményről, illetve fenntartja magának a jogot, hogy a pályázóktól további információkat kérjen be, szükség esetén második fordulót tartson, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálására a kiírónak 45 nap áll rendelkezésére.

 

A pályázat eredményének kihirdetését követően 15 napon belül az önkormányzat bérleti szerződést köt a nyertes pályázóval. A bérleti szerződés megkötésével a befizetett pályázati biztosíték szerződéses óvadékká alakul. A bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalásra kerül, mely közjegyzői díj költsége a pályázót terheli.

 

Ha a nyertes pályázó a szerződést 15 napon belül önhibájából nem köti meg, elveszti a pályázati biztosítékot és a soron következő pályázót, kell a szerződés megkötésre felhívni.

 

A nem nyertes pályázóknak az eredményhirdetést követő 15 napon belül az önkormányzat visszautalja a pályázati biztosítékot a pályázó által megadott számla számra.

 

A pályázattal kapcsolatos további információk beszerezhetők a Bp. I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján (Bp. I. Kapisztrán tér 1.) Bajor Bélánál (II. em. 207., tel: +36-1-4583070, bajor@budavar.hu) és Szeleczky Szilviánál (II. em. 209., tel: +36-1-4583027 vagyon@budavar.hu). A helyiségekkel kapcsolatos rendelkezésre álló műszaki információk beszerezhetők a Budapest. I. ker. Budavári Önkormányzat GAMESZ intézmény Bérleményüzemeltetési Osztályán (Bp. I. ker. Iskola u. 16.) Bacsó Gábornál (tel: 225-2456, e-mail: bacso.gabor@budavargmsz.hu) és Soltész Jánosnál (tel: +36-1-2252471, e-mail: soltesz.janos@budavargmsz.hu ).

 

A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Budavári Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló, 2/2017.(II.23.) Kt. sz. önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.

 

Budapest, 2018. június 29.

 • 45_2017egys_hat_.pdf
 • Pályázati kiírás helyiségek 2018_június_29.pdf