Önkormányzati referens

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal 

Önkormányzati referens

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 , Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. számú melléklet 29. pontja alapján I. besorolási osztály

Ellátandó feladatok:

Polgármesteri Kabinet működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése, megrendelések, szerződések és számlák kezelése. Önkormányzati rendezvények ,programok szervezésesben való közreműködés. Titkársági feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Civil kapcsolati és kommunikációs feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Főiskola,
 •       azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Egyetem,
 •       Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 •       azonos területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 •       pályázatírói gyakorlat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Viktória Lilla nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Nagy Viktória Lilla részére a szemelyugy@budavar.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások Fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX. tv. 45. § (4) bekezdése szerint, motivációs levél (amelyben a szakmai tapasztalat is részletesen bemutatásra kerül), az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolatai.Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be,nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a BDV/351-5/2019 nyilvántartási számot, valamint a munkakör megnevezését: önkormányzati referens

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 29.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.