Pénzügyi ügyintéző

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal  

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. $ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal 

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. sz. melléklet 19. pontja II. besorolási osztály alapján

Ellátandó feladatok:

A költségvetés és a pénzügyi beszámolók elkészítésében való közreműködés, valamint rendszer adminisztrátori feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A költségvetés és a pénzügyi beszámolók elkészítésében való közreműködés, a rendszer adminisztrációs feladatinak ellátása, leltárkészítési folyamatokban való részvétel, nyilvántartásba vételi és kontírozó feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középfokú képesítés, gazdasági középiskolai vagy középfokú végzettség és gazdaságtudományi, banki ügyintézői szakképesítés,
 •       Azonos területen szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 •       Azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Főiskola, gazdaságtudományi, közszolgálati, jogi szakképzettség,
 •       Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Mérlegképes könyvelői végzettség
 •       EPER integrált számítógépes program és DMSOne iktatóprogram ismerete
 •       Közigazgatási alapvizsga, szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Fényképes önéletrajz (45/2012. (II.20) Korm. r. 1. számú melléklet szerint)
 •       Motivációs levél
 •       Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
 •       Iskolai végzettséget, szakképesítést, nyelvismeretet igazoló okirat másolata
 •       Nyilatkozat - benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Viktória Lilla nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Nagy Viktória Lilla részére a szemelyugy@budavar.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a BDV/351-11/2019 hivatkozási számot, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 5.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. március 15.