Pénzügyi ügyintéző

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal 

Pénzügyi Ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.06.21 –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. sz. melléklet 19. pontja II. besorolási osztály alapján

Ellátandó feladatok:

Kötelezettségvállalások nyilvántartása, kontírozása. A költségvetési rendelet alapján az előirányzatok rögzítése, Bejövő számlák rögzítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A költségvetés és a pénzügyi beszámolók elkészítésében való közreműködés

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium,
 •       Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       Gazdasági középiskolai végzettség vagy középfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés
 •       Mérlegképes könyvelő államháztartási szakon
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Közigazgatási alapvizsga, szakvizsga megléte
 •       Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség;
 •       EPER integrált számítógépes program és DMSOne iktatóprogram ismerete

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

motivációs levél, fényképes önéletrajz (a 45/2012. (II.20) Korm. rendelet 1. számú melléklet szerint, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okirat másolata erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatainak kezeléséhez-a pályázó hozzájárul

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A BDV/351-20/2019 hivatkozási számot és a ’pénzügyi ügyintéző’ munkakört kérem feltüntetni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.