Pénzügyi ügyintéző

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal 

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.06.21 –ig tartó közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. sz. melléklet 19. pontja II. besorolási osztály alapján

Ellátandó feladatok:

Kötelezettségvállalások nyilvántartása, kontírozása. A költségvetési rendelet alapján az előirányzatok rögzítése, Bejövő számlák rögzítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A költségvetés és a pénzügyi beszámolók elkészítésében való közreműködés

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség vagy középfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés,
 •       Közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       Mérlegképes könyvelő államháztartási szakon

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség
 •       Közigazgatási alapvizsga, szakvizsga megléte
 •       EPER integrált számítógépes program és DMSOne iktatóprogram ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Fényképes önéletrajz (45/2012. (II.20) Korm. r. 1. számú melléklet szerint)
 •       Iskolai végzettséget, szakképesítést, nyelvismeretet igazoló okirat másolata
 •       Motivációs levél
 •       Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) bemutatása
 •       Nyilatkozat - benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jambrisekné Borhy Gabriella nyújt, a 458-3023 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Menesdorferné Nagy Viktória Lilla részére a szemelyugy@budavar.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.budavar.hu/palyazatok - 2019. augusztus 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A BDV/351-27/2019 hivatkozási számot és a ’pénzügyi ügyintéző’ munkakört kérem feltüntetni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 30.