Számviteli referens

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda

Számviteli referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 , Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

  1. melléklet 19. pont II. besorolási osztály

Ellátandó feladatok:

Az Önkormányzat számviteli feladatainak összehangolása, integrált számviteli rendszer ismeret, a havi és negyedéves zárlati teendők elvégzése, a főkönyv és a kapcsolódó analitikus nyilvántartások közötti egyezőség biztosítása, a beszámolási kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó feladatokban való részvétel, különös tekintettel az előirányzatok, kötelezettségvállalások és a pénzügyi teljesítések összhangjára. Részvétel a Képviselő-testületi rendelettervezetek elkészítésében, kapcsolattartás az önkormányzati intézményekkel, állami szervezetekkel (MÁK).

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi és számviteli feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő szakképesítés, ,

•         Önkormányzati vagy költségvetési intézményben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, számviteli területen,

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű probléma felismerő, -elemző és -megoldó készség,

•         Kiváló szintű rendszerszemlélet,

•         önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be.

•         Fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX. tv. 45. § (4) bekezdése szerint, motivációs levél (amelyben a szakmai tapasztalat is részletesen bemutatásra kerül), az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolatai.

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

•         Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a BDV/294-44/2018 nyilvántartási számot, valamint a munkakör megnevezését: számviteli referens.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benke Tímea nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Benke Tímea részére a benke.timea@budavar.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.