Személyügyi ügyintéző

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal 

személyügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                    

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

  1. Humánpolitikai feladatkör

Ellátandó feladatok:

A jogszabályokban és helyi szabályzatokban előírt személyügyi feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat közszolgálati tisztviselői, közfoglalkoztatottjai, munkavállalói tekintetében a KIRA program gyakorlott használatával. A Budavári Művelődési Ház személyügyi és munkaügyi feladatainak ellátása. Ellátja az arra kötelezett közszolgálati tisztviselők, ill. intézményvezetők vagyonnyilatkozat-tételével kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a vagyonnyilatkozatok jogszabályban és belső szabályzatban előírt kezeléséről, tárolásáról. Statisztikai adatszolgáltatások teljesítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Munkaerő-felvétellel, a munkaviszony megszüntetésével, munkaügyi, személyügyi nyilvántartásokkal kapcsolatos ügyintézői feladatok végzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Főiskola, Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, bölcsészettudományi, társadalomtudományi,   hittudományi, szociális felsőoktatásban szerzett szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati, emberi erőforrás gazdálkodási, humán erőforrás menedzser vagy munkaügyi és társadalombiztosítási felsőfokú szakképesítés,

•         Önkormányzati vagy költségvetési intézményben, azonos munkakörben szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Gyakorlott szintű: KIRA program használata, MS Office (irodai alkalmazások), levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Egyetemi végzettség,

•         Önkormányzati vagy költségvetési intézményben, azonos munkakörben szerzett - legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

•         Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű megbízhatóság, precizitás, figyelmesség, tapintatosság és udvariasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX. tv. 45. § (4) bekezdése szerint, motivációs levél (amelyben a szakmai tapasztalat is részletesen bemutatásra kerül), az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló bizonyítványok/oklevelek másolatai.

•         Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén hatósági erkölcsi bizonyítványt szerez be.

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

•         Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a BDV/294-48/2018 nyilvántartási számot és a munkakör megnevezését: személyügyi ügyintéző.

A munkakör legkorábban 2018. november 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton, Takács-Bacsa Éva részére a jegyzoititkarsag@budavar.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek, nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve küldik el pályázatukat. A pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel személyes beszélgetést folytatunk, a kiválasztott pályázót írásban, elektronikus úton értesítjük az eredményről. A kiíró jogosult a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 12.