Szociálpolitikai ügyintéző

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal 

szociálpolitikai ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

  1. sz. melléklet 9 pontja I. besorolási osztály

Ellátandó feladatok:

Ellátja az önkormányzati feladat- és hatáskörébe tartozó szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos előkészítő munkákat. Eseti ellátások valamint természetbeni ellátások érdemi döntésének az előkészítése, a helyi szociális rendeletben meghatározottak szerint vizsgálja a jogosultságokat, gondoskodik a szociális és gyermekjóléti nyilvántartásokról, melyről szükség szerint adatszolgáltatást végez. Részt vesz a népjóléti ágazattal kapcsolatos költségtvetés tervezésben, és végrehajtásában. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe, illetve javaslattételi jogkörébe tartozó ügyek bizottsági előterjesztéseiről gondoskodik.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális és gyámügyi feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Főiskola,
  • azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Egyetem,
  • azonos területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

  • Kiváló szintű Kommunikációs készség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koós Andrea nyújt, a 458-3049 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályázathoz benyújtandó: motivációs levél, fényképes önéletrajz (a 45/2012. (II.20) Korm. rendelet 1. számú melléklet szerint, iskolai végzettséget, szakképesítést, nyelvismeretet igazoló okirat másolata, erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi), továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatainak kezeléséhez-a pályázó hozzájárul Kérem, hogy a BDV/294-58/2018 hivatkozási számot és az Szociálpolitikai ügyintéző munkakört szíveskedjen feltüntetni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.