Szociálpolitikai ügyintéző

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal 
Népjóléti csoport

szociálpolitikai ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.10.28. –ig tartó közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. sz. melléklet 9 pontja I. besorolási osztály

Ellátandó feladatok:

Ellátja az önkormányzati illetve jegyzői feladat- és hatáskörébe tartozó szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos döntés előkészítési feladatokat. A helyi szociális rendeletben illetve egyéb jogszabályokban meghatározottak szerint vizsgálja a jogosultságokat, gondoskodik a szociális és gyermekjóléti nyilvántartásokról, melyről szükség szerint adatszolgáltatást végez. Gondoskodik a Népjóléti Bizottság hatáskörébe, illetve javaslattételi jogkörébe tartozó ügyek bizottsági előterjesztések előkészítéséről.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális és gyámügyi feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Főiskola, - Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat.,
 •       Azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Egyetem,
 •       Szociális illetve gyámügyi területen szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 •       Kiváló szintű kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Fényképes önéletrajz (45/2012. (II.20) Korm. r. 1. számú melléklet szerint)
 •       Motivációs levél
 •       Iskolai végzettséget, szakképesítést, nyelvismeretet igazoló okirat másolata
 •       Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
 •       Nyilatkozat - benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Viktória Lilla nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Nagy Viktória Lilla részére a szemelyugy@budavar.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérem, hogy a BDV/351-7/2019 hivatkozási számot és az Szociálpolitikai ügyintéző munkakört szíveskedjen feltüntetni.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 20.