Társasház által igényelhető Felújítási hitelfelvétel


a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2005. (VI.1.) Kt. Rendelete és 17/2018. (II.22.) számú Kt. határozata alapján

 

A pályázat megjelenési ideje: 2018. szeptember 3.

 

A pályázatok leadási határideje: 2018. október 10. (szerda) 16:30 óra.

 

A pályázaton kizárólag Budapest I. kerületi Társasházak, és Lakószövetkezetek pályázhatnak.

 

Támogatás annak a társasháznak nyújtható, amely

  1. az ingatlan-nyilvántartásban társasházként bejegyzésre került, (ennek hiányában a társasház alapító okiratát a Földhivatalhoz benyújtották), és
  2. nem rendelkezik közüzemi díjtartozással, köztartozással, a Budavári Önkormányzatot megillető egyéb lejárt tartozással vagy a társasházközösség által felvett hitel-tartozással, és
  3. építéshatósági engedélyköteles munkálatok esetében rendelkezik az építéshatóság építési engedélyével, és
  4. közgyűlési határozata alapján felújítási alapot képez és a közgyűlés döntött – a pénzintézettől igényelt kölcsön visszafizetéséhez megfelelő mértékű fedezetet nyújtó – a felújítási alap javára történő befizetési kötelezettségről, vagy a megemelt közös költség fizetésének kötelezettségét vállalta.

Tovább a teljes kiírásra>>