Testületi ügyintéző

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal 

testületi ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. számú melléklet 27. pontja alapján - Titkársági feladatkör

Ellátandó feladatok:

A Képviselő-testület és bizottságai valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselő-testületek és bizottságaik üléseinek szabályszerű megtartása érdekében az ülések előkészítése és ezen üléseken való részvétel, az ülések dokumentálása és a döntések végrehajtásáért felelősök értesítése. Az ülések jegyzőkönyveinek elkészítése hanganyag alapján.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Képviselő-testületi ülések előkészítése és dokumentációja

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Főiskola, közszolgálati szakképzettség,
 •       Azonos vagy hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Hasonló területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 •       Gépírás (10 ujjal, vakon)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Fényképes önéletrajz (45/2012. (II.20) Korm. r. 1. számú melléklet szerint)
 •       Iskolai végzettséget, szakképesítést, nyelvismeretet igazoló okirat másolata
 •       Motivációs levél
 •       Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) bemutatása
 •       Nyilatkozat - benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Menesdorferné Nagy Viktória Lilla nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Menesdorferné Nagy Viktória Lilla részére a szemelyugy@budavar.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.budavar.hu/palyazatok - 2019. szeptember 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük feltüntetni a BDV/351-29/2019 hivatkozási számot és az 'testületi ügyintéző' munkakör megnevezést az elektronikus levél tárgyában. A munkáltató hat hónap próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 3.