Ügyfélszolgálati ügyintéző

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal 

ügyfélszolgálati ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I. számú melléklet 28. pontja alapján

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ügyfélkérdések, telefonos megkeresések megoldása, továbbítása szakirodák felé.Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyek ügyintézése, bejelentések regisztrálása és jegyzőkönyvbe foglalása. Parkolási engedélyek kiadásával kapcsolatos informatikai feladatok koordinálása, ügyintézése.Iratátvételek, kapcsolattartás más hivatalokkal. Információ szolgáltattatás az ügyfelek részére. Európai parlamenti, országgyűlési és helyi önkormányzati választásokkal, népszavazással kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • •Főiskola, államigazgatási területen,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs készség,
 • Probléma felismerő és - megoldó készség,
 • Önálló munkavégzésre való képesség, terhelhetőség,
 • Csapatban való munkavégzés,
 • Ügyfélközpontúság,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koós Andrea nyújt, a 458-3049 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Koós Andrea részére a koos.andrea@budavar.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázathoz benyújtandó: motivációs levél, fényképes önéletrajz (a 45/2012. (II.20) Korm. rendelet 1. számú melléklet szerint, iskolai végzettséget, szakképesítést, nyelvismeretet igazoló okirat másolata, erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi), továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatainak kezeléséhez-a pályázó hozzájárul Kérem, feltüntetni a BDV/294-57/2018 hivatkozási számot és az ügyfélszolgálati ügyintéző

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.