Ügyfélszolgálati ügyintéző

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Iroda

ügyfélszolgálati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1012 Budapest, Attila út 65.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I. számú melléklet 28. pontja alapján

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ügyfélkérdések, telefonos megkeresések megoldása, továbbítása szakirodák felé.Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyek ügyintézése, bejelentések regisztrálása és jegyzőkönyvbe foglalása. Parkolási engedélyek kiadásával kapcsolatos informatikai feladatok koordinálása, ügyintézése.Iratátvételek, kapcsolattartás más hivatalokkal. Információ szolgáltattatás az ügyfelek részére. Európai parlamenti, országgyűlési és helyi önkormányzati választásokkal, népszavazással kapcsolatos feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, államigazgatási területen,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs készség,
 • Probléma felismerő és -megoldó készség,,
 • Önálló munkavégzésre való képesség, terhelhetőség,
 • Csapatban való munkavégzés,
 • Ügyfélközpontúság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes önéletrajz (45/2012. (II.20) Korm. r. 1. számú melléklet szerint)
 • Motivációs levél
 • Iskolai végzettséget, szakképesítést, nyelvismeretet igazoló okirat másolata
 • Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) bemutatása
 • Nyilatkozat - benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Viktória Lilla nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Nagy Viktória Lilla részére a szemelyugy@budavar.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a BDV/351-12/2019 hivatkozási számot, valamint a munkakör megnevezését: ügyfélszolgálati ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.budavar.hu/palyazatok - 2019. május 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 3.