Vagyonhasznosítási referens álláshirdetés

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzője

 

Vagyonhasznosítási referens

 munkakörbe keresi elhivatott új kollégáját

 

Leendő munkatársunkként a feladatai közé tartozik majd az önkormányzati ingatlanvagyon hasznosításával (elsősorban lakások és helyiségek bérbeadásával) kapcsolatos feladatok ellátása, a tulajdonosi döntések előkészítése és végrehajtása. Munkatársunkként rendszeresen készít majd előterjesztéseket a Képviselő-testület és a bizottságok ülésére, a lakás és helyiségbérlők beadványait felülvizsgálja és a vonatkozó jogszabályokat figyelembe véve intézkedik azokat döntésre előterjeszteni. Közreműködik az ingatlanhasznosítási koncepció előkészítésében, az önkormányzati tulajdonú ingatlannal bíró társasházakban segít kialakítani az Önkormányzat, mint tulajdonostárs döntését, lakás-és helyiség bérbevételére, valamint társasházak felújításához kapcsolódó támogatási pályázatok lebonyolításában vesz részt.

Az ideális jelölt rendelkezik felsőoktatásban szerzett szakirányú szakképzettséggel (pl. gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi szakképzettség), együttműködő, de felelősséggel tud önálló munkát végezni, rugalmas, jól kommunikál és proaktívan vesz részt a folyamatokban és megfelel a kötelező jogszabályi feltételeknek.

Előnyt jelent számunkra, ha van tapasztalata az önkormányzati lakás-és helyiséggazdálkodás területén.

Kollégáink illetményét és egyéb juttatásait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a belső szabályzatok határozzák meg, a hivatalban a köztisztviselői illetményalap 55000 Ft.

A jogszabályban foglaltak szerint egyéni teljesítmény alapján lehetőség van az illetmény eltérítésére, célfeladatok teljesítése esetén az illetményen felül további juttatások elérésére.

A béren kívüli juttatások körét folyamatosan bővítjük, próbaidő alatt is biztosítunk cafeteria juttatást emelt összegben, Budapest közlekedési bérletet fizetünk, mivel a munkahely könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel, vagy utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Budapesten kívülről ingázó kollégáinknak.

A munkavégzés helye Budapest egyik legszebb sarkában, a Budai Várnegyedben, exkluzív munkakörnyezetben, patinás épületben (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).

A Közszolgálati Szabályzat alapján esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vételével egyéni munkaidő-kedvezményeket biztosítunk a család és a magánélet, valamint a munka egyensúlyban tartása érdekében.

Fontosnak tartjuk a kollégáink szakmai fejlődését, lehetőséget nyújtunk a proaktív munkavégzésre, további tanulmányok támogatására, és az önképzésre.

 

Mit várunk el a pályázótól a pályázat részeként?

Részletes szakmai önéletrajzot a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti egységes adattartalommal.

Motivációs levelet, hogy megismerhessük egyéni céljait.

Az iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratainak egyszerű másolatát.

Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy igazolást az igénylésről.

Nyilatkozat arról, hogy jogviszony létesítés esetén vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását.

Kérjük továbbá a pályázaton megjelölni a munkakör megnevezést: „Vagyonhasznosítási referens”, valamint a pályázati anyaghoz csatolni szükséges a www.budavar.hu/palyazatok weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 28.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus formában: Elektronikus úton Wimmer-Kredon Krisztina részére a wimmer.krisztina@budavar.hu e-mail címen keresztül.

Postai úton: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzője részére, zárt borítékban a Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. címre.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további tájékoztatást Berki Anita irodavezető nyújt a 06-1/458-3064-es telefonszámon.

A koronavírus miatt kialakult helyzetben fokozottan figyeltünk kollégáink egészségére, és továbbra is igyekszünk a személyes találkozókat csökkenteni, ezért az első, az álláspályázattal kapcsolatos beszélgetés internetes videóinterjúval történik.

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű, teljes munkaidős köztisztviselői kinevezésre kerül sor három hónap próbaidő kikötésével. Elbírálást követően az új kollégánk azonnal munkába állhat.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánításuk, ha nem találjuk meg az ideális jelöltet.

  • Adatkezelési Tájékoztató.pdf
  • kötelezően kitöltendő HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT.pdf
  • választhatóan kitöltendő HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT.pdf