Vagyonhasznosítási ügyintéző

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal 

vagyonhasznosítási ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

  1. sz. melléklet 20. pontja alapján I. besorolási osztály

Ellátandó feladatok:

Telekingatlanok hasznosításával kapcsolatos döntés előkészítések. Az önkormányzati tulajdonú lakások bővítésével, egyesítésével, megosztásával, átminősítésével kapcsolatos bérbeadói döntések előkészítése testületi, bizottsági előterjesztés készítése, tulajdonosi hozzájárulások elkészítése, döntések végrehajtása. Az önkormányzati, illetve társasházi közös tulajdonú ingatlanok hasznosításával kapcsolatos döntések előkészítése, illetve tulajdonviszonyok rendezése. Parkolóhely létesítési kérelmeket véleményezésre előterjeszti és az elbírálást követően a szükséges megállapodásokat előkészíti. Ingatlaneladással kapcsolatos ügyek, előterjesztések előkészítése testületi és bizottsági ülésekre.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Gazdasági és üzemeltetési feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Magyar állampolgárság,
  •       Cselekvőképesség,
  •       Büntetlen előélet,
  •       Főiskola,
  •       azonos területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       Egyetem,
  •       azonos területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Viktória Lilla nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Elektronikus úton Nagy Viktória Lilla részére a szemelyugy@budavar.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázathoz benyújtandó: motivációs levél, fényképes önéletrajz (a 45/2012. (II.20) Korm. rendelet 1. számú melléklet szerint, iskolai végzettséget, szakképesítést, nyelvismeretet igazoló okirat másolata, erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi), továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatainak kezeléséhez-a pályázó hozzájárul Kérem, hogy a BDV/351-4/2019 hivatkozási számot és a vagyonhasznosítási ügyintéző munkakör.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 29.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.