Szervezési csoport

Szervezési csoport

Ellátja:
- az önkormányzathoz érkezett közérdekű bejelentések, javaslatok, panaszok kivizsgálása, döntés-előkészítése,
- a Képviselő-testület, a bizottságok, a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységének, működésének adminisztrációs és technikai segítése,
- a testületi ülések szervezése: meghívók elkészítése, egyes előterjesztésekhez adatgyűjtés és összeállítás,
- az ülések jegyzőkönyveinek elkészítése,
- a testületek tevékenységéhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése,
- koordinálja a képviselői interpellációk és kérdések kivizsgálását,
- ellátja a civil szervezetek számára kiírt pályázat kiírásával lebonyolításával és elszámolásával kapcsolatos feladatokat,
- a hivatali igazgatási, ügyfélszolgálati munka korszerűsítésének előkészítése,
- koordinálja az elektronikus közigazgatás, elektronikus ügyintézés fejlesztését,
- az informatikai fejlesztési, adatvédelmi, adatbiztonsági feladatok végrehajtása,
- a hivatali informatikai rendszer üzemeltetésének irányítása.

A Szervezési csoport felügyeletét ellátó vezető: dr. Brezoczki Erika Erzsébet, aljegyző.

Nagy Annamária titkársági ügyintéző, telefonszám: +36 1-458-3028

A Képviselő-testület tevékenységéhez kapcsolódó feladatokat elsősorban végzi:
Lipták Noémi testületi ügyintéző (telefon: +36 1-458-3068)


Pénzügyi Tulajdonosi és Jogi Bizottság 

Népjóléti Bizottság 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Pál Katalin civil- és nemzetiségi referens, telefonszám: +36 1-458-3096