Születési támogatás

Ügyleírás

feltételek együttesen fennállnak:

  1. a gyermek szüleinek legalább egyike a gyermek születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző egy éve, megszakítás nélkül az I. kerületben bejelentett lakóhelyén él, melyről a kérelmező nyilatkozik,
  2. a támogatásban részesülő szülő, vagy törvényes képviselő a gyermeket saját háztartásában neveli,
  3. a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hatszorosát (2018-ban 171.000,-Ft).

A születési támogatás összege gyermekenként 100.000,- Ft.

Jogszabályi háttér

Az eseti és a rendszeres támogatásokat ’A Budapest I. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról’ szabályozza.

a a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (Sztv.) 16. §-a, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 18.) pontja rendelkezik.

Kapcsolattartás

Szociálpolitikai ügyintéző

telefonszám: +36/1-458-3033; vagy +36/1-458-3035

Benyújtás céljára szolgáló űrlap:

Elektronikus űrlap

Elektronikus ügyintézési tájékoztatók

Papír alapú nyomtatvány

Eljárás díja:

illeték és költségmentes.

 Ügyintézési idő:

  • sommás eljárásban nyolc nap
  • teljes eljárásban hatvan nap(függő hatályú végzés esetén)