Link: http://www.budavar.hu/palyazatok/vagyonhasznositasi-ugyintezo-1001

Álláspályázatok - Beadási határidő: 2019.10.01. 23:45

Vagyonhasznosítási ügyintéző

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal 

vagyonhasznosítási ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

  1. sz. melléklet 20. pontja alapján I. besorolási osztály

Ellátandó feladatok:

Telekingatlanok hasznosításával kapcsolatos döntés előkészítések. Az önkormányzati tulajdonú lakások bővítésével, egyesítésével, megosztásával, átminősítésével kapcsolatos bérbeadói döntések előkészítése testületi, bizottsági előterjesztés készítése, tulajdonosi hozzájárulások elkészítése, döntések végrehajtása. Az önkormányzati, illetve társasházi közös tulajdonú ingatlanok hasznosításával kapcsolatos döntések előkészítése, illetve tulajdonviszonyok rendezése. Parkolóhely létesítési kérelmeket véleményezésre előterjeszti és az elbírálást követően a szükséges megállapodásokat előkészíti. Ingatlaneladással kapcsolatos ügyek, előterjesztések előkészítése testületi és bizottsági ülésekre.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Gazdasági és üzemeltetési feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Menesdorferné Nagy Viktória Lilla nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérem feltüntetni a BDV/351-28/2019 hivatkozási számot és az 'vagyonhasznosítási ügyintéző' munkakör megnevezést az elektronikus levél tárgyában.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 3.