Link: http://www.budavar.hu/palyazatok/igazgatasi-ugyintezo_0927

Álláspályázatok - Beadási határidő: 2019.09.27. 23:45

Igazgatási ügyintéző

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

Igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I. számú melléklete 14. pontja alapján I. besorolási osztály

Ellátandó feladatok:

A birtokvédelemmel, állattartással/állatvédelmi hatósági eljárásokkal kapcsolatos teljes körű igazgatási feladatok ellátása; ipari- és kereskedelmi igazgatási feladatok ellátása (kereskedők, üzletek, szálláshelyek, ipari telepek, zenés táncos rendezvények, vásárok, piacok). A munkakörhöz tartozik a hatósági ügyek vitelén felül ellenőrzési tervek összeállítása, helyszíni ellenőrzések végzése, nyilvántartások vezetése az érintett igazgatási területeken, adatszolgáltatások teljesítése és panaszok kivizsgálása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Hatósági feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Elvárt kompetenciák:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Menesdorferné Nagy Viktória Lilla nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérem a pályázaton megjelölni a munkakör megnevezést: "igazgatási ügyintéző", továbbá a BDV/351-30/2019 iktatószámot feltüntetni. A munkáltató hat hónap próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 7.