Link: http://www.budavar.hu/palyazatok/szocialpolitikai-ugyintezo-1006

Álláspályázatok - Beadási határidő: 2019.10.06. 23:45

Szociálpolitikai ügyintéző

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros I. ker. Budavári Polgármesteri Hivatal

Szociálpolitikai ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.10.28. –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

  1. sz. melléklet 9 pontja I. besorolási osztály

Ellátandó feladatok:

Ellátja az önkormányzati illetve jegyzői feladat- és hatáskörébe tartozó szociális és gyermekjóléti feladatokkal kapcsolatos döntés előkészítési feladatokat. A helyi szociális rendeletben illetve egyéb jogszabályokban meghatározottak szerint vizsgálja a jogosultságokat, gondoskodik a szociális és gyermekjóléti nyilvántartásokról, melyről szükség szerint adatszolgáltatást végez. Gondoskodik a Népjóléti Bizottság hatáskörébe, illetve javaslattételi jogkörébe tartozó ügyek bizottsági előterjesztések előkészítéséről.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális és gyámügyi feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Elvárt kompetenciák:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Menesdorferné Nagy Viktória Lilla nyújt, a 458-3060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük, hogy a BDV/351-31/2018 hivatkozási számot és az Szociálpolitikai ügyintéző munkakört szíveskedjen feltüntetni.