Anyakönyvi ügyek

Anyakönyvvezetők:

Bakondi Piroska (+36 1-458-3036) és Göndöcs Krisztina (+36 1-458-3089)

E-mail: anyakonyv@budavar.hu

Ügyfélfogadási idő:
(ebédidő: 12.00-12.30 óra)
hétfő: 14:00 - 18.00 óra
szerda: 8:00 - 16:00 óra
péntek: 8:00 - 12:00 óra

Ügyfélfogadás helye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Érkezési sorrendben történik az ügyfelek fogadása, a portán kapnak sorszámot. 1 órával az ügyfélfogadási idő vége előtt, illetve ha nagyon sok ügyfél várakozik, már nem tudunk új sorszámot kiadni.

Hazai anyakönyvezés és apai elismerő nyilatkozat esetén az anyakönyvvezetővel telefonon előre egyeztetett időpontban van lehetőség az ügyintézésre.

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalában 1919. május 1-től vezetnek anyakönyvi nyilvántartást (a jelenlegi közigazgatási területen ennél korábban történt anyakönyvi eseményeket 1895. október 1-től 1919. április 30-ig a II. kerületben tartják nyilván). 

Az anyakönyvi nyilvántartás hatósági nyilvántartás. Szabályait az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, valamint az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet tartalmazza.

Az anyakönyvi nyilvántartásból kiállított okirat k ö z o k i r a t, a benne foglalt adatokat - az ellenkező bizonyításáig - mindenki köteles elfogadni.


Az Anyakönyvi Hivatalban

  • állítják ki a születési, házassági és bejegyzett élettársi kapcsolatról készült anyakönyvi kivonatokat, halotti anyakönyvi kivonatokat,
  • veszik át a névváltoztatási kérelmeket,
  • itt lehet kérvényezni a magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeinek (születés és házasság, haláleset) hazai anyakönyvezésének elindítását,
  • valamint itt lehet bejelenteni a házasságkötési szándékot és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének szándékát,
  • az újszülöttek anyakönyvezése, a családi jogállás - változások átvezetése;
  • a közigazgatási területen történt halálesetek anyakönyvezése is itt történik.

Anyakönyvi kivonat személyesen és írásban is kérhető. Személyes jelenlét esetében a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyi igazolvány, érvényes útlevél, 2001. január 1. után kiállított vezetői engedély, a rendőrségen felvett jegyzőkönyv ellopott vagy elvesztett okmányról). Ha a kérelmező nem saját részére kéri a kivonatot és nem közeli hozzátartozó (felmenő, leszármazó, testvér, házastárs), két tanúval hitelesített írásbeli meghatalmazás is szükséges.

Levélben történő megkeresés esetében a megkeresésnek tartalmaznia kell a kérelmező adatait, a felhasználás célját, és a kérelmező saját kezű aláírását. Ha nem saját anyakönyvi bejegyzéséről kéri a kivonat kiállítását, az érintett személyi adatai, valamint amennyiben nem közeli hozzátartozó a kérelmező (felmenő, leszármazó, testvér, házastárs), két tanúval hitelesített írásbeli meghatalmazás megküldése is szükséges.

 Az egyes ügytípusok részletes információi az alábbi kattintható linkeken elérhetők:

Házasságkötés

Külföldön történt anyakönyvi események magyarországi anyakönyvezése

Újszülöttek anyakönyvezése és a családi jogállás-változások anyakönyvi átvezetése

Családi név, utónév anyakönyvezése, névviselés és névváltoztatás

Halálesetek anyakönyvezése

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése